«ХIянчи гьамадбирахъу»

Дагъистанна арадеш бихIнила Министерствола сайтличир регионна БекI Сергей Меликовла хъарбаркь хӀясибли, 100000 ПЦР-тест асниличила баянти гьаладирхьули сари. Илди тестанала кумекличил 10-15 минутла бухӀнаб коронавирусла чейхъуси изала лебал багьес вирар. Арадеш бихIнила Министерстволичи тестанала цаибил партия сабухили саби.

Хайдакьла ЦРБ-ла бекI тухтур МяхӀяммад ГӀяли­ши­хов викӀуливан, илдигъунти гIягIниахълумала кумек­личил изайзи бикибти адамти итмаданал белгибарес вирар.
«Коронавирусла чейхъуси изала лебал ахтар­ди­бирути ПЦР тестани нушани поликли­ни­ка­лизир гьар бархӀи дирулра, амма, гIяхIцад масъулти лерни багьандан, касибти анализуни республикала диагностический центрлизи дархьес имканбикIули саби бархIи ургалицун. Илдачирад жавабти дакӀайчи гьатIира 3-4 бархӀи диркур. Ил заманала ухӀнав, иза лишанти итмаданал дагьархIедухъни багьандан, тест барибси адам бахъал цархIилтачил къаршивикес бажардивиркули сай. Илдигъунти хъярхъти, экспресс-тестанала кумекличил ил шайчибси хӀянчи дебали гьамадбирар. Дугьаизурсила изала лебал хъярхъли белгибарили, тухтурлис зягIипсилис хасси лечение белкIес ва, аравиайчи, хъулив калахъес имканбикIур», — баянбариб бекI тухтурли.