Дигеси савгъат

Ахъушала районна край рур­къуси музейлизиб ГIяли-Ас­хIяб МяхIяммадовла «ХIярга ва Урги» бикIуси произведениебала жуз­ли­чил тянишбирнила балбуц бетерхур.

КIел томла «ХIярга ва Урги» жуз чIянкI­ли литературала мезлицун бел­кIун­­си саби, илизир сагали дагьардиубти ва лу­гъатуназир дузахъути дугьби сеннира къар­шихIедиркур. Поэзия дигахъутас, дарган­ мез калахъес, илди гьаладяхI ардукес мур­­талра къайгъназибтас ил жуз дигеси сав­гъатли бетарар или викIи ГI.Мя­хIям­ма­дов.
Балбуцличир бутIакьяндеш дариб районна библиотекала кабизла директор Ж.ГIябдуллаевани, районна газетала бекI редактор П.Маллаевани ва цар­­хIилтанира.
Ахирличиб музейла директор Зубалжат Мирзаевани лебил бутIакьянчибас «Рерихи и Кавказ» бикIуси темаличила экскурсия дураберкIиб ва ихтилатбариб.