Къаякентла районнизир — хIянчи демжурли

Къаякентла районна шила хозяйствола управлениели балахъни хIясибли, «Чкаловский» ГУП-лизир хъуми-унхърачир хIебла хIянчи дурадуркIули сари.

Къаякентла районна УСХ-ла начальник ГIябдулбасир Кьадиев сунела заместительличил варх «Чкаловский» ГУП-лизи гьаввакIиб, тIутIила унхърачир хIебла-хъуми иркнила хIянчи секьяйда дирулил, янила анкIила культурабала даражаличи ва хIебла ризкьили дегIунти хъумачи хIерэс ибси мурадличил.

Хозяйствола руководительла гъай хIясибли, тIутIила унхърачир лерилра гIягIнити хIянчи заманаличир дурадуркIули сари, бусягIят шпалер (духълумас барибси хIяри) сагабирнила шайчирти хIянчи детурхули сари. ДегIнуби сагъли сари.

Бурес гIягIнибиркур, «Чкаловский» ГУП-лизир лерти сари 177 га, ил лугIилизир — сабухъ лугути тIутIила унхърала 53 га, 2024 ибил дуслизир сархуси гIебшнила ризкьила сабухъла 200 га, хIебла дегIнубала 100 га.