Нушала мушлукьябала чедибдеш

Июльла 4-личибад 7-личи бикайчи Сочилизиб «Айсберг» бикIуси ареналичиб Россияла азадли мушулбашнила чемпионат бетерхур. Ил олимпийский хIязанас гьалаб сентябрьличиб Нур-СултIайзиб дурабуркIуси азадли мушулбашнила шайчибси дунъяла чемпионатличи бурхьути спортсменти декIарбируси спорт­ла абзлизи халбируси саби.

Дагъиста азадли мушулбашнила шайчибти мушлукьябани Сочилизир 6 мургьила, 4 арцла ва 7 жармала медаль сархиб. Мургьила медальти сархиб: Рамиз ХIямзатовли (57кг), Мя­хIям­мадрасул Идрисовли (61кг), ХIя­жимурад Рашидовли (65кг), Мя­хIям­мад КьурбангIялиевли (74кг), ХIя­жи Набиевли(79кг) ва ГIялихан Жаб­ра­гIи­ловли (92кг).
61 килограммла битIакIлизиб финаллизиб бирхIути кIелра дагъистанлантири. 92 килограммла битIакIлизибра мургьилара арцлара медальти дагъистанлантасри дикибти. Илди абзаназибад акьубатурти дагъистанлантира лебтири (А.Садулаев ва цархIилти).
Сочилизирти абзани Дагъиста мушлукьябала таманси ва бурес хIейэси чедибдешличил тамандиуб. Нушани илди чедибдешличил мубаракбирулра ва илдас спортлизир гIурра чедибдешуни дулгулра.