Неш чераэс вакIиб

Бахъалгъунти дагъистанлан жагьилти уршби кьяйдали, вихърантира ВатIа хъархIерагардеш батахъес или гъазализи кабизур.

Дявила училищебазиб бучIутира, академияби таманаибти тухтуртира, вягIда бигьи, Ук­раинализиб бетурхуси хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дарес арбякьун. Амма сай гIя­хIъу­латала лугIилизи керхурси ца вихъран сай левси. Юсуп МуртузагIялиевли хIябал базлис вягI­да къулбасбариб. Иличи халаси хIяжатдеш лебни багьандан, хъули вархьхIеиб. Илини сунела къуллукъуни даимдариб.
Неш кьакьаракIили, уркIи паргъат­хIе­би­ру­хIели, сунес бекIдеш дирутазибад ихтияр ка­сили, хIябал бархIилис хъули вакIиб. Юсуп МуртузагIялиев нешличи ваънила баркьудиличи лебил узи-уршира разибиуб.
Чина дуравхъалра, мурталра хъули арали­ ва хIулкIули чарулхъаб, илкьяйдали Ва­тIан хъар­хIерагардеш балтахъули лебилра ­жагьилти уршбира! Хасси балбуцра чедибдешли­чил жяв-жявли таманбиаб!