ГIяярвашнила тяхIурти

Пачалихъли гIяярбашнила бяхIчибизлизиб бузахъуси ахтарди чIумабирахъу. Сагаси закон хIясибли, гьар мурталра хасти пунктаназиб бузути инспектортани, гьар бархIи белгити мер-муса алавдиру.

Илала дурабадра, хIянчизартас ихтияр бедили саби вегIла цIакь яра ярагъ пайдаладирес, закон булъан уцахъес багьандан. Сагати тяхIурти хIяжатли сари браконьертас (ихтияр агарли ва асухIебируси тяхIярличил бялихъуни яра цархIилти мицIирти жан дурцан) къаршидеш дирес багьандан.