ЖамигIятлизивад декIарулхъес асубируси ахIен

ГIярмиялизибад дигIянабиркутала хIекьлизив сунела Телеграм-каналлизив гъайухъун Дагъистанна БекI Сергей Меликов.

«ИшбархIи гIебшнила призыв хIясибли воен­ко­матлизи хIебакIибти цацабехIти хIякимтала дурхI­нала умала сияхIличил тянишвиубра. Гьамадли аргъесли саби, илди гIярмиялизиб къуллукъбирнилизибад гIе­лум­билзули биъни. Сен цацабехIтас гIярмиялизи арукь­ни чараагарси чеблали бетаруси, цархIилтала, ил­дала дудешунира нешанира ахъти къуллукъуначиб бузули биъни багьандан, ил шайчир сегъунти-би­ал­ра чеимцIати ихтиюрти алкIути? Дила, генерал-пол­ков­ник­ла, гъамтани къуллукъбирули, хIушалатани биалли, сен хIебируси?
Иш сияхIлизибси гьарил фамилия хIясибли ахтарди дураберкIахъес Дагъистанна вице-премьер Рабазан ЖягIпаровичличи хъарбарилра, гIярмиялизиб къуллукъбарни гIелайзи арбухахъеси гьарли-марси, саби законнизиб чебиахъуси сабаб чила лебал, чила – ил агарал. Призывла гъамсигъуна комиссияличиб ил масъала гIяхIил хIербирехIе.
Гьарил даражала хIякимтас гьанбиркахъулра: эгер хIу­шани хIушала дурхIни гIярмиялизибад «дигIяна­би­рули» диадалли, хIушала хIукуматла органтазиб барес селра агара. ЖамигIятлизивад декIарулхъес асубируси ахIен, къуллукъласи даража пайдалабарили!»