Муфтиятла вакилтачил къаршибикиб

Мартла 27-личиб «Ахъушала район» муниципалитетла цалабяхъла бекI МяхIяч ГIяб­дул­­каримовла ДР-ла Муф­тият­ла вакилтачил гьуни­баъ­ни бетерхур.

Гьунибаънилизир бу­тIа­кьян­­­деш дариб дубурла мер-муса­личивси ДР-ла Муф­тиятла вакил ХIябиб МяхIяммадовли, Ахъушала районнизивси ДР-ла Муфтиятла вакил ГIябдуллагь Салимовли, «Инсан» фондла вакил МяхIяммадрасул Мя­хIям­­­мадовли ва цар­хIилтани.
Илар районна адамти-ургар­ рухIла­шал­ти багьудлуми тIинтI­­дирнила ва илдас гIяхIси бяркъ бед­лугнила шайчибси программа гIямрулизиб дура­буркI­­­нила масъулти пикридариб. ХIукумат ва динна вакилти цахIебиубли, экстремизмалис къаршидеш дирнила шайчиб иргъахънила хIянчи бетурхахъес къиянни бирар или цIакьбарили бурибсири гьунибаъниличиб.
Илкьяйдали ГIиса Идбагла уличилси динна-багьудлуми тIинтI­дирнила халасигъуна Центр лушнилизир адамтани жигарла бутIакьяндеш дирниличилара гьанбушиб.
Ахъушала районна бекIли рухIла-адаб-хIяяла шайчиб адамтачил бируси хIянчилис динна вакилтас баркалла багьахъур, ва илдигъунти гьунибаъниби мягIничерти сари или буриб.
«Ахъушала район» МО-ла ­багьахънибала ­шайчибси управление