Сархибдешуни диаб!

Дагъистан Республикала Конституцияла БархIи регионна БекIла къуллукъуни заманалис ду­захъуси Сергей Меликовли РФ-ла ва ДР-ла пачалихъла шабагъатуни, илкьяйдали Р.ХIям­затовла уличилти премияби дед­луг­нила балбуц бетерхур.

Багьудила, культурала, спортла, арадеш бихIнила кьялубазиб декIарбухъунти да­гъис­танлантани шабагъатуни касиб. Ил­ди-ургар нушала машгьурси дарган, Да­гъис­танна халкьла поэтесса Аминат ГIяб­дул­­манаповара лерни, дебали дигеси саби. ХIера, ил, дарган мезличил «Чер­ди­кIибси» би­­кIуси жуз дураъни багьандан, Дагъистан Рес­­публикала пача­лихъла премияла лауреат ре­таур.
Гьаннала гIергъира Аминатлис гьа­тIира халати сархибдешуни дулгехIе! Ил­кьяйда дар­гантала къушум пагьмуртачил ша­ла­би­ра­хъес, Кьудратла ВегIли къаркъаван чIу­ма­си арадеш габ, хъулиб эркинси баракат биаб!