…Чедибдешла умхьу

Хайдакьла районна центральная больницала терапевт Наргиз ХIямидхановани хайдакьланти коронавирусла чейхъуси изайчи къаршиси вакцина барахъес жибариб.

«ХIурматла хайдакьланти, ил кахси иза декIти асурти хIедиахъес багьандан, хIуша вакцина барахъес жидирулрая.
Буралли, гьести гIямрула адамти саби ил изайчил гьамадли зягIипбиркути. 80 дусла чеди бикибти дила бегIтасра вакцина барахъилра», —рикIи терапевт.
ЖамигIятла жавабкардеш урехиласи изайчибад чедибдеш сархнила умхьули бетарниличила гьанбикахъиб тухтурли.
«ХIушала арадешла хIекьлизирцунра ахIи, гъамтала арадешла шайчирра жавабкардеш дихахъес маслигIятбирулра. Больницализи дакIили, вакцина барахъая!» — гъай ахирличи дикахъиб илини.