ГIяхIти баркьудлумачибад гIибрат кайсехIе

Бахъал адамтани хутIла сурсатуни авараагарли пайда­ла­ди­рули сари. Заманаличир дарибти харжанас арц дед­лу­гули ахӀен.

Амма адамти-ургаб леб гIягIниси тя­хIяр­­ли илди пайдаладиру­ти­ра. ГӀибратлис гьанрушес дигулра МяхӀячкъалализир хIер­рируси Загьидат ГӀямарова. Иличил дила биштӀаси ихтилат бетаур. 25-личирра им­­цӀали дус хӀеррирули сари ил тах шагьарлизир, ­ам­ма цайналра ил шайчирти сурсатунала черкад къиян­ти масъулти адхIекIуб. СенахӀенну илини пай­да­ладирути къуллукъунас заманаличир арц дедлугули са­ри.
Иличибли багьесли саби, адам чинав виалра, жаваб­кар­деш­личил вяшикIалли, сегъунтилра масъул­ти акIес хIе­дир­ни. Ил ба­гьандан, хIурматла газета бу­чIан­ти, даширая ну­ша­нира мур­тал­ра гIяхIти бар­кьуд­лумачибад гIибрат касес къай­гъи­би­ре­хIе­ну.