ТIашбалтули саби

Дагъиста Лавашала районна Ла­ваша ва Хажалмахьи ши­ма­зир тепличный комп­лек­суни тIаш­далтнила хIянчи детурхули сари.

Лавашала шила дублар 1,05 гектарла чIябарличиб лушуси тепличный комплекслизи Дагъистан Республикала шила хозяйствола ва берк-бержла масанала шайчибси Министерствола специалистуни бякьун. Буся­гIят­а замана 80 процентла хIян­чи хъараахъурли сари: илала кабиз бучили, ванадеш гIеббурцуси, шинни иркнила гIягI­ни­ахълуми цаладяхъес ва дузахъесцун саби ка­лунси.
Тепличный комплекс бузесиур 2020- ибил дусла бехIбихьудличиб. Илала мер-мусаличир помидорла 25 азир кьада удатес вирар.
Районна руководстволи предприя­тие­лис кумекбирули саби шуртIри гIер­дурц­ни­лизиб, ванзурбала бархбасунала масъулти гьунчидиркахънилизиб.
ДР-ла шила хозяйствола ва берк-бержла масанала шайчивси министрла заместитель Э.Шайх­хIясановли предпринимательлис мас­ли­­гIятбариб шила хозяйствола харжлукьуна­ла кооператив (СПоК) акIахъес, сунечиб­ли­ра гIягI­ниахълуми ва цархIилти секIал ис­­нила шай­чирти харжани пачалихъли­ суб­­си­ди­ро­вать­­дирнилизир (кумеклис арц) де­кIардир­ни­ли­зир)бутIакьяндеш дарес имкан­би­кIа­хъуси.