Устадешличил тянишбиуб

Республикала халкьла пагь­мур­­тала Юртла ва Хасавюрт ша­гьарла делхъчибала «Ду­бур­та­ла­ тIама гIеб-гIебалгьни» («Эхо гор») ан­самбльли, Хайдакьла районна Ма­жа­лис­лизирадси Зубайдат ХIясановани, халкьла искусстволашалти устнани далай-делхъла гIядатуни, Дагъиста халкьла ус­та­дешцун ахIенну чедиахъути, Европала улкала дав­ла­­чебси культураличилра тя­ниш­бирули саби.

Атлантикала океанна дублабси Ле-Пу­лиган шагьар­лизиб бетерхурси балбуцличир ансамбльли сунела пагьмурти гьаргдариб. Илдала программа кIел бу­тIа­ли­зибадли цахIнабикилри, гьарил бу­тIа ав­цIали минутла сабри. Ила кадурхулри «лезгинка», осетияла ва къумукъунала пергер делхъани. Даргала ва булугунала гьалакти делхъ ханжултачил ва шушкначил­ дариб, Дагъиста халкьла макьамти ва далуйти зайдухъун. Гьунибаъни­ли­чиб 2000 хIербикIути лебри, сабира де­бали ра­зили «Браво!», «Супер!» ибти дугь­бачил гьар бутIакьянчи гьунибиути. Ха­ласи иш­тяхI акIахъублири «Устнала Дагъистан» бикIуси выставкали. Илар Мя­хIям­мадгIяли Мя­хIям­­мадгIялиевли Унцукульла някьиш ва Зубайдат ХIясановани Хай­­дакьла ня­кьи­ш дирнила уста­дешла дурсри­ дура­дер­кIиб. ХIер­бикIути Дагъиста халкьл­а някъ­ла ваяхI дирнила устадешличил тя­ниш­­­биуб.