Гьалмагъдешла ­абзани

ДР-ла бузерила ва со­ци­альный бяхIчи­биз­ли­зиб гьалабяхI ар­бя­кьун­дешла Министерствола Лавашала районнизибси адамти социальный баркьудилизиб гIеб­бурцнила Центрлизиб гьести гIямрула ва арадешлизир нукьсандешуни лерти адамтала ургар шашкабала гьалмагъдешла абзани детерхур.

Илди дурадеркIахъес икьалабариб гьести гIямрула адамтачи ва чулахъуначи хIеруди бируси отделли.
Абзаназир бутIакьяндеш дариб 20-цад адамли. Бахъалгъунтала пикруми халдарили, шашкабала абзанала судьяли чеввикIиб ил шайчир устадеш лерси, Лавашала районна бекIливиубси архитектор Руслан ГIяб­дул­хIялимов.
Абзаначир гьаларти мерани сархибти грамотабачил, медальтачил ва арцличил шабагъатлабариб, цархIилти лебилра бутIакьянчиби – савгъатуначил.
Бурес чебиркур, районна даражала илдигъунти абзани гьести гIямрула адамти-ургаб спортла дагьрилашалти жураби тIинтIдирнилис дебали мягIничерти сари. Гьести гIямрула ва арадешлизир нукьсандешуни лерти адамтала акьуси замана ункъли шалгIеббухъахъесра кумекли детарули сари.
Абзанала бутIакьянчибас илдигъунти далдуцуни дигестили урдухъун, сенахIенну лебталалра ахъси гьав ва разити хIялани чедиулри. Лебилра хIязла уркьуйчиб зумали каршибиркес, спортла ил журала бурсидешуни гьаладяхI дикес вягIдалабиуб.