Багьудлуми ахтардидарес вирар

МяхIячкъалализибси «Россия — дила тарих» бикIуси тарихла парклизиб майла 28-личиб дарган мезла тотальный диктант бетурхар. Дарган мезла мугIяллимти, школабала бучIанти ва бутIакьяндеш дарес дигути жибирули саби ил балбуцличи. БехIбихьуд — сягIят 11-личиб.

Диктант белкIунтас сертификатуни дедлугути сари. БегIлара ункъли ил белкIунтас грамотаби ва савгъатуни дирар.
ГI.Батирайла уличилси Даргала музыкала ва драмала театрла хIянчизартани, даргала районтала художественный самодеятельностьла коллективли халаси культурала программа гьалабирхьу балбуцла бутIакьянчибас.