Зарал бетхIеахъес…

Топливно-энер­ге­тический ком­п­­лекс (ТЭК) цIаби­кьа­ла хIя­дур­бир­нила, ил пай­да­лабир­ни­ла ва гечбирнила шайчиб къиянси кабиз саби. Илизи 3 халати бутIа кадурхути сари: набт, газ, къаркъала га адилтIни; хутIла энергия; цIа­бикьала гечбирни – набтла, газ­ла, хутIла линияби.

ТЭК-ли улкализир пайда­ладирахъес акIахъубти гIяхI­де­шу­нала ва дирцути масанала багьа, масани дурайъни ва федерацияла бюджет гIердурцути сари.
ТЭК-лизиб гIяхIцад адамти бузули са­би. Илдала арадешлис ва гIямрулис урехи хIебиахъес, бехIемцIуназибад мяхIкам­барес багьандан, чекабизес гIягIнибиркур.
Топливно-энергетический комплекс гьа­рил улкала хозяйствола хьулчили бетаур­ли саби. Ил гьалабяхI башнилизибад ди­гахъуси саби улкала экономикала даража­ра. Пик­риухъалли, нушала улкализиб газ, хутI, къаркъала га пайдалахIедируси юрт, ма­жа­хIят, лебли биэс. Лерилра илди сурсатуначил нуша пай­да­ладикIулра. Илди агарли гIергъи, нушала хIяжатуни ахъес къиянни бирар.
Газла-набтла цахIна­бик­ли­зир, хутIла ста­н­ция­базир тIабигIятла-техникалашалти бехIем­­цIуни кадиркули дирар. БегIлара уре­хилатили детарули сари шин чедидерхни, мерсдакьни, ванза хIусбухъни, гIянжи-къар­къа­личилти хIуркI­би, дугIби ва цар­хIил­тира. Ил багьандан, ахтарди дура­бурк­Iни ва гьала хи­ли балес бирни экономикализиб дебали аргъ­баибси масъала саби. Ил масъала гьунчи­буршули, кадикибти бехIем­цIу­нала асур­ти агардирули, гIяхIцад организа­цияби ду­зули сари.
СанигIятлашал урехи хIе­бирахънила баркьудилизир ка­сибти устадеш хасти аги-кьяй­дализир дархьли пайда­ладиралли, халаси зарал бет­хIеахъес имканбикIур.