Гьести гIямрула адамти гIеббуцес

ДР-ла БекIла ва Правительствола Администрацияла ­хъарбаркьличи балбикахъили, августла 20-личибад ­сентябрьла ­20-личи бикайчиси заманала бухIнаб, Дагъистаннизиб ­вакцинаби дирути пунктаназиб халаси балбуц дурабуркIули саби. 60 дус ва имцIали биубти адамтас, кумек гIеббиахъули, ­белгити ­пунктанази би­ахъути саби. Вакцина ­барахъибтас биалли, ­берк-бержла ­масаназирад цаладяхъибти савгъатуни ­дедлуга. Иличил ­бархбасахъи, районна больницализи яра мерличибси фельдшерско-акушерский пунктлизи дугьабизес бирар.

Эгер хIуша вакцинаби дирахъуси пунктлизи дукьес кумек хIяжатли биалли, «Сергокъалала район» МО-лизибси КЦСОН-лизи дугьадизес дирудая. Ил мерлабиубси саби иш гIергъиси адрес хIясибли: Сергокъалала ши, 317 Стрелковой Дивизии бикIуси ­кьакьа, 30 ибил юрт. Яра Центрла «буцIарси линия»-ла телефонна номер хIясибли зянкъдяхъяя: 8(967)939-02-43