МяхIкамдешла далдуцуни детурхули

Сагаси белчIудила дус бехIбихьес гьалар ДР-ла шайзибси МВД-ла Госавтоинспекцияли халкьла, хаслира биштIатала, гIямру дерцахъес мяхIкамдешла далдуцуни дурадуркIули сари.

Ил пикрили, гьундурачиб адамла гIямрулис урехи хIебиахъес багьандан, жамигIятла организациябачил барх дурабуркIуси саби «Пикри бяхIчиаая – дурхIни!» бикIуси балбуцра. Нушала ­регионна мер-мусаличир заманаличир дурадуркIули сари ишди удир гьандуршути хIянчи: урга даражала школабала дурхIначил дурадуркIути мяхIкамдешла далдуцуни; мяхIкамдешла ­далдуцуначила белкIунти памяткаби гьарил машина бикусиличи даахъни; кьакьурбазибад бет-садбулхъути урехи хIебиэсли ­башес гIягIнили биъниличила бурути ихтилатуни; машинаби ­дикутала ва кьакьурбазибад бет-садбулхъутала ургаб барсур бархбас ­кабизахъни.
Илала дурабад, ГИБДД-ла хIянчизартани машинаби ­дикутази бу­рули саби биштIатала гIямрулис урехиагардеш биэсли дура­дур­кIес гIягIнити хIянчиличилара: кьакьалаб секьяйдали ­башес гIягI­нитил дурхIни бурсибирни, машинабачир биштIати ­кабалтути, хас­ти креслоби диэс гIягIнили биъни, хIерила ­гIергъи школабази ба­шути дурхIни гьундурачибад мяхIкамли башахъес руркъни.