ШуртIри къулайдиахъес

Сергокъалала районна бекӀ МяхӀяммад ГӀямаровли Чернобыльлизир кадикибти анцIбукьунала бутIакьянчи ХӀябиб Жамбулатовлис хъа сертификат бедиб.

Пачалихъли хIурматбирули саби гьанагарти ва дявила анцIбу­кьуназиб ВатӀан ва адамтала хIяжатуни датахъес къайгъи­лизибтала. Илдас хасдарибти социальный бяхIчибизла бекIли­диубти чеаслуми сари хъали асахъес субсидияби ва сертификатуни лугни.
Илкьяйдали Сергокъалала районна бекI М. ГӀямаровли Чер­нобыльла АЭС-личиб бетаурси бехIемцIла асурти агар­дир­ни­ли­­зир бутIакьяндеш дарибси, Бурдекила шилизивадси ХӀ.Жам­бу­­латовлис хъали асахъес сертификат бедиб ва илис чIумаси арадеш балгун. Сунела яргализиб, ХӀябибли районна бекIлис су­не­чила хъумхӀертнилис ва илгъуна савгъат пешкешбарнилис халаси баркалла багьахъур.