Асубируси саби

РФ-ла Ярагъладарибти ЦIакьанала ва РФ-ла Конституцияла Судла судьяби къуллукъуначибад убкайсахъес Федерацияла Советли ихтиюрти дедни.

Илгъуна даражала къуллукъличибти судьяби убасес асубируси саби Президентла белкIличилси гIярзаличил, рахли низам-кьяйда дулъути, далхIедикибти баркьудлуми дурадуркIули биалли.