ЗАМАНА - Заманаличир дугьадилзеная!

ГIямрулизив адам декIар-декIарти излумачи вяхIигули сай. ЦацадехIти гьамадли багьладирули сари, цархIилти биалли, къияндухъи, гIямрулис урехилатили, зараллатили детарули сари. Бурес гьамадли биалра, адамла арадешличи вайла шайчиб асарбирути излуми дахъал сари. Мисаллис касалли, грипп, бецIла чахьа, аринж ва цархIилтира. Ишаб хIербирехIе аринжла изала.

Аринжла изала вирусли акIахъубси урехиласи, чейхъуси изала саби. ГIяхIцад дусмазиб илизибад бебкIибти дурхIнала кьадар дебали халаси биъни багьандан, аринжла изала бегIлара вайсилизи халбирусири. Илис «дурхIнала кьявга» бархли бихьили саби. Гьалаб илизи биштIати имцIали биркули бири, гьанна биалли, халати буланра зягIипбиркулигу. Илис сабаб — биштIали лебай прививка хIебарахъни. Баянтани чебиахъуливан, дурхIнаниван ахIи, халатани аринжла изала къиянни чекайсули саби. Илдани тяхIувяхъни саби или пикри бяхIчихIейули, чус декIти асурти дирахъули сари (хургьрала, лихIбала, бекIла мехIела демдри, сукъурдеш, хIятта бебкIала урехи алкIахъули саби). Аринжлизи викибхIели, гьалар-гьаларти лишанти грипплайчи мешути сари: гьунарагардеш, бекIла изала, сунтIикIни, берубси хъехI, кьаркьа температура ахъбиъни. 4-5-ибти бурхIназиб чахьа тIинтIдикIес дехIдирхьур. ИлхIели къалабали тухтуртачи дугьадизирая.
ИшбархIилис аринжла изала алкIахъуси вирусличи къаршити дармунти агара. Ил изайзи хIейкес багьандан, чIянкIли прививкалицун кумекбиру. Нушала улкализиб укол дирни мяхIкамдешла далдуцунала Миллатла календарьлизи кабурхули саби. Ил календарьличи хъарахъили, цаибил укол бируси саби виштIаси 12 баз виубхIели. КIиибил биалли, 6 дус виубхIели. ХIебиалли, иза чехIейсудеш цIакьбиахъес ва аринжлизи хIейкес багьандан, кIина укол дирахъути сари. Эгер, цаибил барили, кIиибил хIебарили биалли, яра ургIебли, 18-личивад 35 дусличи бикайчити дусмазиб сагали барахъес маслигIятбирули саби тухтуртани. Ил матъал бируси саби ва лебтасалра мягIничебсили бетарар. Чедиб гьанбушиливан, аринжла изала чейхъуси изала саби (хъехIлизибад, гIемчлизибад) ва иличи къаршиси укол хIебарибти адамтачи чейхъни 90 процентла урехи алкIули саби. Ил багьандан заманаличиб укол бирахъес гIягIнибиркур.
ГIергъиси замана «се дирути уколти дарахъили» или бегIтани дурхIнас прививкаби дирахъули ахIен. Аринжличи къаршиси укол урехиагарси ва асарчебси саби. Буралли, укол дирнила хIяракатли адамтала гIямру уцахъули сари. ХIушара хIушала биштIатира урехиласи, чейхъуси изайзирад мяхIкамдиэс багьандан, мерличибси медицинала учреждениелизи заманаличир дугьадизес чебиркур.

 

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top