Асилдеш ахъли дихуси

Дагъистан Республикала Каспийск шагьарлис «Бузерила асилдешла шагьар» ибси у бедиб. Иличила ХIукму къулбасбариб Россияла Президент Владимир Путинни.

ХIурматла у бедибси саби 1941-1945-ибти дусмала ЧебяхIси ВатIа дергълизиб Чедибдеш сархнилизи, дявила ва цархIилти масани тIашбизагарли дурайънилизи шагьарлантани мягIничебси пай кабихьни, бузерила цахIнарти игитдеш ва гъабзадеш багьандан.
Каспийскла дурабад, илгъуна у бедиб Астраханьнис, Волог­далис, Горловкалис, Златоустлис, Лугансклис, Норильсклис, Орск­лис, Якутсклис.
Документ Кремльла сайтличиб гьалабихьили леб.