МягIни-хIял дагьурси

Коронавирусла чейхъуси изайзи викибси ва къиянни багь­лавиубси Сагаси Къая­кент­ла шилизив хIерируси ГIиса ГIи­са­евли вакцина барахъес пикри­ба­риб.

«Арбякьунси дуслизив дуцIрумла манзил ну ил изайчил дебали зягIипикира. ХIебалас, чина вякьун­хIели ил набчира чехъибал. Гьанна жагьлира ахIенра, гьалаблагъуна иммунитетра агарагу. Хапли дила кьаркьала изескабииб ва температура ахъбиуб. Ну бусягIят тухтуртачи дугьаизурра. ПЦР — тест барибхIели, COVID-19 изала леб или чебаахъиб. Базалра дармунтани ужули калунра. СагъиубхIели, нуни вакцина барахъес или пикрибарира.
Гьаланачи васвасъикIули калунра. КIинайс биалли, вакцинаби дарахъибти камли зягIипбиркни хIисаббарира, ва нунира ил бирахъис или кьасбарира. Укол барибхIели, халаси ахIенси изала лебри. КIинайс биалли, гьатIира ил хIебарахъибхIеливан селра агарли, нуни иличила хъумкартурра. Гьанна ну урехиагарли хIянчила вашулра. ЗягIипхIейкес багьандан, вакцина барахъес хIяжатси саби, сенахIенну COVID-19 къаршити тяхIуртазибад бегIлара белгисили бетарули саби ил», — викIи ГI.ГIисаев.