Бархбас имцIаб­иа­хъ­ес

Халид Зайнуди­но­вич­­ла бекIдеш­лиур­­ти Лавашала район­на коллективтас Сагаси Дус ха­лати гьар­би­зуначил бехI­­би­хьиб. Халкьла музы­ка­ла­ ваяхIла «Ритмы гор» ва делхъ­ла «Ава­дан» бикIути ансамбльтани халкьани-ургаб­си «Таланты Евразии — 2022» кон­­­курс­лизир бутIакьяндеш дариб.

Индияла, Египетла, Рос­тов­ла, Дагъис­тан­на, Чечняла, Ин­гушетияла, Саратовла, Ма­рок­кола ва дахъал шагьуртала ва­килтани илар бутIакьяндеш дариб.
Январьла 4-личибад 7-ли­чи бикайчи ил конкурс Нальчик шагьарлизиб бе­тер­­хур­сири. «Авадан» ансамбль биалли, ил конкурсла лауреатли бетаур ва цаиб­си мер сархиб. Халкьла музыкала ваяхI­­ла кьукьяли гран-при сархиб, сабира Ита­лиялизи путевкали бетаурси.
Дусла бехIбихьудлизиб ду­ра­­беркIибси конкурс Югла Рос­сияла культурала ва жа­мигIятла гIямрулизиб дебали мягI­ни­чебси анцIбукьли бе­таур. Суненира, Нальчик шагьарла лерил жагадешуни, тIа­­би­гIятли, адамтала гIяхIял­деш­­ли бутIакьянчиби тамашаби­а­хъубси.
««Таланты Евразии» конкурс халкьани-ургабси бархбас имцIабиахъес, уржили хIер­­бирахъес, жагьилтазир гьар­-урла гIя­да­туначи диги ади­кьес ибси пикриличил ду­ра­буркIуси саби. Ил журала далдуцунани гIулухъабас бед­лугуси бяркълизиб бекI­ли­биубсигъуна мер бурцуси саби», — викIи «Петра Великого» ва «Дружба на­родов» бикIути ордентала кавалер, Кавказла лерилра республикабала культурала хIурматла хIянчизар, Россияла ва лебил дунъяла Артийский комитетла вице-президент Бетуганов Ауес Абуевич.
Конкурс таманбиубхIели, халаси концерт ва шадлихъ дураберкIиб. Иличиб гьалабикибти медальтачил, грамотабачил, дипломтачил ва Баркаллала кагъуртачил шабагъатлабариб.
Лавашала районна администрацияла пресс-служба