«Вакцина барахъибсилис — газета!»

ХIера, илгъуна уличил нушани балбуц дураберкIес пикрибарилра. Ил дурабуркIуси саби коронавирусла чейхъуси изайс къаршидеш дируси прививка барахъибтала ургаб.

Вакцина барахъибти газета бучIантас нушани 2022 ибил дуслис газета къулбасбарес пикрибарилра.
Балбуцлизир бутIакьяндеш дарес багьандан, прививка барахъни марбируси кагъар ва хIерируси мерла адрес дархьес чебиркур. БегI гьалар нушачи илди дархьибти вецIал адамлис, лябкьуси дуслис газета къулбасбирехIе.