Автопробег дураберкIиб

Республикала шагьуртазиб машинабала автопробег бетерхур, сабира ДАССР акIахъниличирад даршал дус дикнилис хасбарибси. Машинабала кIел къяй декIар-декIарти гьундурачирад дат­ди­хьиб.

Цаэсил къяйла гьуни Дербентлизи, Избербашлизи, Кас­пийс­к­лизи, МяхIячкъалализи ва Буйнакъсклизи сабри. КIиэсилла — Къизларлизи, Хасавюртлизи ва Къизилюртлизи. 12:00 сягIятличиб автопробегла бутIакьянчиби МяхIячкъалализи бакIиб, ва алхунти революционертала памятникличи вавни кадихьиб. 12:30 сягIятличиб машинабала къяй ДАССР-ла цаэсил тах шагьар — Темир-Хан-Шура-лизи гьайбиуб. Илаб лебилра бутIакьянчибала гьунибаъни бетерхур.
Балбуц дураберкIнила бекIлибиубсигъуна мурадли бетарули саби — Дагъистан гьалабяхI башнила тарих ва рухIла кьимат жагьилтази аргъахъни.