ЛутIи-хьулчи­ли­зи­б­а­д сагабиру

Главная страница » ЛутIи-хьулчи­ли­зи­б­а­д сагабиру

Сергокъалала район­на ГIяялизи­ма­хьила школ­а барибси саби 1933 ибил дуслизиб. Ил­ди дус­­мала бухIнаб школа эс­ки­биуб­­лири ва ил гьарра шай­чи­­бад сагабарес хIя­жат­л­и­­ри. Школа вайси даража­ли­­чи­б­ биъни пикрилизи ка­сили, «100 школа» бикIуси рес­пуб­ли­­кала программализи ка­бер­­­хахъурсири.

Школа сага­бир­­­­нила хIянчи ноябрьла 19-личир дехIдихьибтири ва де­­кабрьла 14-лис илди хIянчи хъа­­­ра­ахъес хIяжатли сари.
Школа сагабирули 12 адам­ли­зибад цалабикибси уст­на­ла­ кьукья бузули саби. Ил­дас бекI­деш дирули сай «Ква – ПИ» ООО-ла генеральный ди­ре­к­тор М.Расуловли. Лерилра хIян­чилис Дагъиста Рес­пуб­ликала Прави­тельс­т­воли 2 миллион, РФ-ла пачалихъла Ду­­мала депутат М.ХIя­жиевли – 500 азир, мерла бюджетлизирад – 200 азир къуруш арцла декIардарили сари.
Илди арцлис хъалч, чIя­бур­ти, унза-улкьайти, школала бяхIяни сагадиру. Илкьяйдали школала хьулчира сагабарили, бетонни бурцахъуси саби.