Камли хIебиахъес

Главная страница » Камли хIебиахъес

РФ-ла Конституциялизи бекIахъудила чеаслуми дебадарни.

Законни кабизахъурли саби МРОТ хIериэс хIяжатдиркути арцличиб камли хIебиэсли. Ил Конституциялизи каберхахъес пикрибарили саби. Ца гьатIи барсдеш – пенсияличил лайикьси тяхIярли гIевуцнила ва пенсия халабаахънила тяхIяр-кьяйда дебадарни. Гьанналис пенсия дусли кIина халабиахъули саби, амма Конституцияли ил масъала гьунчибиркахъули ахIен.