Аслу-миналичи садухиб

Октябрьла 26-личир Че­бяхI­си ВатIа дергъла бутIакьянчи ГIяд­нан ТIагьировла лига-кья­­кья сай акIубси мерличи хIя­ри­ди­хьиб.

ГI.ТIагьиров Сергокъалала районна УбяхI МулебкIила администрациялизи кабурхуси БахIмахьилизив акIубсири. 1942 ибил дуслизив ил ХIунтIена ГIяр­мияла къяянази живарибсири ва, байхъала дус дикили гIергъи, къел-хIерзи агарли веткахъибсилизи халва­риб­сири. ГIяхIцад замана арбякьи гIер­гъи, умцIерила хIялумцIлаби дура­дур­­кIуси манзил, советский гIяр­мияла ургъан Ингушетияла мер-мусаличив вар­гибсири. Илала у медальон хIясибли ка­бизахъурси саби.
Октябрьла 25-личиб Малгобек ша­гьар­лизиб Сергола уличилси анхълизибси ургъан-азадбалтахъанна памятникла гьа­лаб, хIунтIена гIярмицла лига-кьякья дедлуг­нилис хасбарибси митинг дурабер­кIиб.
Ургъанна лига-кьякья халаси хIур­мат-кьиматличил аслу-минала мерли­чи хIяридихьиб. Балбуцличир дергъла бу­­тIакьянчила тухумтани, цаши­лан­т­ани, районна бекIла заместитель З.ГIу­маровли, Сергокъалала ва Ахъушала районтала дявила комиссар М.Мур­та­загIялиевли, районна ветерантала ва халатала Советла председатель М.Мя­хIям­мадовли, туризмала ва жагьилтала къуллукъунала шайчивси гьавкьяси специалист М.Мусаевли, жагьилтала къуллукъунала шайчибси Министерствола ва Россияла умцIерила хIяракатла вакилтани бутIакьяндеш дариб.