ЗАМАНА - Материалы в газете

Материалы в газете

Арбякьунси дусла ахирличиб лебилра дунъяличиб гьалаб агарси, цархIилван буралли, сагаси журала, чейхъуси изала дакIубиуб.
Дагъистайзи духI­на­дер­хурти къа­ча­гъу­нала кьукь­ни тIутIу-кьякьядариб­хIей­чи­рад 21 дус дикили сари.
Бахъал-декIар хIебургар Сергей Ожеговличила ва илала словарь­ли­чила хIебалути адамти.
Рахли Амет-Хан Сул­тIан арцурли гьа­валичив сай или ра­дио­лизибад бакьалри, не­мецунала летчикуни, «ЦIу­дара ил­бис» арцурли сай! «ЦIу­дара илбис» арцурли сай!» бикIули, гьаб­бул­хъу­тири, би­кIар.
Нуни чуйнара нушала бухънаби «Гьундури дирусилис халаси кери лебси саби» бикIули бакьира. Мар­лира, илдазибад дигахъуси саби жамигIятла, пачалихъла кабиз, илкьяйдали адамти-ургарти бархбасунира.
Шимала хьунул адамтала БархIи ка­бизахъни — ши­ма­зиб хIер­би­рути хьунул адам­­­тала гIям­рула шуртIрачи пик­­­ри бяхI­чиаъ­ни­цун­ра ахIи, ил­дала бузерира, дурхI­нала че­лябкьла талихIчебси биахъес багьан­дан, да­­кIу­­дирути къайгъ­н­и
Республикала МФЦ-базир да­хъал хъул­ра­чил­ти юртани тамай сагадирнила хIян­чи­­лис (капиталь­ный ремонт) харж­да­риб­ти арц чардарахъес им­кан­бикIули саби. Илди чар­дарахъес гIярза бел­кIес чебиркур. Па­чалихъла кунк­дешуначил пай­да­ла­би­кIути адамтани
Гьарил бархIиличил имцIали тамашавирахъулра ну Интернетли ва илабти адамтани. Сегъуна-дигара баян багьарбиэс бирули саби илаб. ХIера, гьанна нуни белчIунра вархкья Руслан Ражабовла макьала, сабира
Марлира, ишбархIила жагьилтас хIербиэс, дила пик­рили, дебали къиянни саби. Сен, сенахIенну ца шай­чирад гIямру кункдиахъес, гьамаддиахъес пикридарибти дахъал техникала гIягIниахълуми, компьютерти, телефонти лер. ИмцIатала
Советский Союзла замана Мя­хIяч­­­къа­лализибад нушала район­низи адамти бикули дашути кIел автобус дирутири: ца Кубачи, ца Ур­ка­ра­хъи. Бахъ къиянни биригу нушаб тах шагьарлизирад хъули чардухъес.
Нуша децIдикIули дирехIе ну­ша-ургаб агартачила. Илди леб­тасалра якьинти хIя­лани сари: эгер чили-биалра нушала гIям­руличи асарбарили, кIинайс ха­ба­рагарли беткахъалли, нуша ил адамла анцI­кьилизи диркехIе, иличил
БикIули бирар, арцантала дебали бугаси хIерли ахъдешличирад ванзаличир кадиркути анцI­бу­кьуни чедиути сари или. Тамаша ахIену? АхIен. Заклизи арцес гьалар илдани тIа­би­­гIятла жагадешуназибад кьуват кай­су­ли
Гьаннала замана дубурланти сегъунти шуртIразиб хIер­бирули? Лер шими адам­та­ла хъулразир диэс хIяжатти шала, шин, газ лерли, шагьуртазиб кьяй­да къулайли кабиибтира, илди агарли хIер­бирутира.
Лебтанилра балуливан, Да­гъис­­тан машгьурси саби па­сихI­­карти, гъабзадеш лерти адамтачилцунра, жагаси тIа­би­гIят­ли­чил­цунра ахIи, пергер гIя­да­туначилра, урхI­мешули ахIенси культураличилра. Гьай­гьайрагу, илди нушала рухIла давла сари. Нушачи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top