ЗАМАНА - Материалы в газете

Материалы в газете

ХIера, гьалабван ДГУ-ла сту­ден­тунала лу­гъа­ту­нала практика бетерхур.
Гьалабван Лавашала районна ад­ми­нис­трациялизиб хъа­ли­­барг­­­ла, дигайла ва мар­деш­­­ла БархIилис хасбарибси балбуц ду­ра­бер­кIиб. Районна бекI Шамил Мя­хIям­ма­до­вич Дабишевли хIурматла гIяхI­­лачил ца­­лабикибти тя­ниш­ба­риб. Илди саб­ри ДР-ла
Ишди бурхIназиб, лебилра ул­кализиб кьяйдали, Да­гъис­тай­зиб­ра хъалибаргла, мардешла ва дигила БархIи дураберкIиб. Ил хIяракатла дураб кахIелун даргантира. Даргала гьарил районнизирра шадлихъла далдуцуни ахъси даражаличир
Июльла 4-личибад 7-личи бикайчи Сочилизиб «Айсберг» бикIуси ареналичиб Россияла азадли мушулбашнила чемпионат бетерхур. Ил олимпийский хIязанас гьалаб сентябрьличиб Нур-СултIайзиб дурабуркIуси азадли мушулбашнила шайчибси дунъяла
Июльла гехIличиб «Хай­­дакьла рай­он» МО-ла адми­нист­ра­ция­лизиб кIел хъалибарг «Мардеш ва дигай багьандан» би­кIути медальтачил шаба­гъат­лабариб.
ВегI акIубси ван­за­личиб адамлис бер­хIи имцIали вана­би­кIар, гьава кункси бирар, уркIи пар­гъатли бирар. Илкьяйда наб­ра дигахъис ХIур­хъила ши.
Топоним-грецияла мезлизибад урус мезлизи бакIибси дев саби. Илала мягIна саби «мер-мусала, секIа у» ибси.
Нуни дила гIям­ру­лизир гIяхIцад жу­зи делчIунра ва гьан­нара дучIулра. Ца иткъи за­мана беркIес дучIути ахIен. Гьарил жузлизибси ди­гIян­деш, гIямрула хIекьдеш, бел­кIунсила пагьмула буга­деш, наб
ГIямру аркьухIели, гьа­рилра адам варс­кайрули сай. Ил имцIали зягIипиркес ве­хIирхьули, арадеш къулай­би­рути арадешханабази ва­шес кьадарбирули саби. ГIер­гъиси замана гьаман дилара ара­деш нукьсанбиркули би­рар. Ил
Дунъяличир чузир бекIлил яни хIедирути дахъал мер-муса лерти сари. Чула гIямрулизиб бекIлил дяхIи чехIебаибти адамти саби илаб хIербирутира. Панама, Ямайка, Малайзия бикIути ва ца-чумал
Ишди бурхIназир Уркарахъибси «Дахадаев – арена» стадионнизир 1999 ибил дуслизир Дагъистайзи духIнадерхурти къачагъунала кьукьни дарбадягъиндарибхIейчирадли 20 дус дикнилис хасдарибти футболла абзани дурадеркIиб.
Дубуртар улкала районтазибадли Дахадаевла район адамтала каби­за­ла­чеб­дешличибли ва илдала бу­зерила сархиб­дешу­на­чиб­ли декIарбулхъуси саби мур­талра.
Дахадаевла районна диркьала мер-мусаличир иш­­ди бурхI­на­зир арши ирш­нила хIянчи дехI­дихьили сари.
Майла 17-личиб ду­ра­бухъунси «За­мана» га­зе­тала 20-ибил номерла, ну дежурный ре­­дактор сайри. Дежурный ре­дакторли, хатIаби кахIе­ла­хъес багьандан, печатьлизи бе­­дайчи, абзур газета бучIуси са­би.

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na foto     Фотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top