ЗАМАНА - Материалы в газете

Материалы в газете

ХIера, шалгIеб­бухъун районна гIямрула тарих­ли­зиб цагьатIи дус. Сегъунти дарсдешуни хи­ба районна шимала кабиз­лизир ну­ша­чи­бад шал­гIеб­бухъунси 2019 ибил дусли? Ил се­кIай­чила бурес багьандан, нушаб ар­бя­кьунси
ЦархIилти унра шима­ла халкьван ахIи, нуша, дибга­шан­­­ти, имцIали уржилира кьял­к­лан­тачил. Гьалаб нушала ца сель­со­вет ва ца колхоз ди­ру­ти­ри; цадехI хъарахъуни, ­ду­бур­­ти анкIи-мухъи ва цадехI
ХIямшимала шиличила, шантачила чуйнара бел­кIун­си саби, нуницунра ахIи, гIяхIцад машгьурти адам­танира—писательтани, поэтунани, журналистунани.
Гьарахъти, амма хъумхIертули кавлути партияла дусмала цализив районна багьудила уп­рав­лениела жаняхIлизив къаршиикибси жагьти гIямрула дубурлан ургабси кьаркьа, шалати дяхI-някъличилси сайри. Иличил итхIели илцад тянишиэс
ЦацахIели детарути анцIбукьуначила пикрирухъасли, «Се бетаэсара нушаб челябкьлализиб?» ибси суал бекIлизиб алкIули саби. Дахъал дарсдешуни кадиркули сари дунъяличир.
ИшбархIила шуртI­ра­зир динничил дарх­­­­дасунти мурхьти ба­гьуд­луми кайсни дебали мягI­­ничебси саби. СенахIенну ца­ца­бехIти Интернетлизиб дархьли ахIенти баянтачи бя­хIи­­гули саби. ИлхIели чидил гьу­­ни бархьсил белгибарес ил­ди
Дагъистан РИА-лизиб ябнала спортла федерацияла хIян­чи­зартачил пресс-конфе­рен­ция бетерхур. Бара гьалабван ил ор­га­ни­зацияли пачалихъла аккредитация ка­сиб­си саби. Федерациялис бекIдеш­дируси биз­несмен, меценат Зубай МяхIям­ма­довли иличила буриб:
Россиялизиб пен­сия­ли­чи ар­кьу­тала дусми ахъдуцнила законни пенсияличи аркьути гIяхIцад адам­тала хIянчи бургниличил дархдасунти къиян­дешуни бел­гидарили сари. Иличил барх­­басахъи пачалихъла бекI­ли­диубти баркьудлумала бяхI­чибизуназибад цали бетарули
«Мез — гьанна ми­­цIи­р­­­­­­­ли агарти, хIер­­би­ру­­­ли лебти, гIур ал­кIу­­­ти­­ наслуби-ургабси бегI­ла­ра мицIирси ва зумаси ба­р­х­­­бас саби”, — викIусири урусла машгьурси педагог К.Ушинский. ХIебиалли, мезла
ГIергъити дусмазиб нушала улкализиб хIербирути адам­тала лугIи хъярхъли кам­би­рули саби или, ил хIекьлизиб бузути хIян­чи­зарти бачабархили саби.
Гьалавбан «Жемчужина» кафелизиб культурала хIурматла хIянчизар Гулжанат Нажмудинова 70 дус риънила юбилей бетерхур. Барх бузути хIянчизарти, гъамти ва гьалмагъунала дурабад шадлихъличи бакIиб ДР-ла хIурматла
Гьигьбируси гьава агъу­­­лабиънили, гIям­­­­ру арали хIе­­дуркI­­­­­­нили, зараллати берк-бержли нушала кьар­кьай­чи­­ де­бали вайси асар­би­ру­ли­ саби.
«Мез — гьанна ми­­цIи­р­­­­­­­ли агарти, хIер­­би­ру­­­ли лебти, гIур ал­кIу­­­ти­­ наслуби-ургабси бегI­ла­ра мицIирси ва зумаси ба­р­х­­­бас саби”, — викIусири урусла машгьурси педагог К.Ушинский. ХIебиалли, мезла
Ил гьарра шайчивад кабиза­лачев­си, лебтачилра валкайкибси, ша­ласи, уркIи гьаргси адам хIелути камли бургар дарганти ва дагъистанланти-ур­габ. Чизибад иличила аргъаслира, че­ряхIт­и ва кьиматлатицун дугьби дикьулра.

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top