ЗАМАНА - Материалы в газете

Материалы в газете

Гьалабван «Кай­таги» эт­ни­ческий Центр­ли­зиб, байрамла аги-хIяйзиб ха­й­дакьла гIядат­ли­диубти ху­ре­­гуни дирнила устадешла дурс­ри детерхур.
Дагъистан – гIур саби­гъуна цархIил иш дунъяличиб агар­­си, давлачебси тарих­ли­­­чилси дахъал мил­ла­ту­нар республика саби.
Россияла Президент В.Путинна хIукму хIясибли, 2020-ибил дус Асилдешла ва гьан­би­ку­нала Дусли багьахъурли саби. Иличил бар­ба­сахъи, Хайдакьла райониизир мурталра де­­кIар-декIарти далдуцуни дурадуркIули са­ри. Илдазирад имцIатигъунти
ГIябдуряхIманова ЗулхIужат ГIябдул­ва­гьа­бовна Къа­ра­будагъкентла районна Губ­да­нила школализир 36 дусра-сера ру­зу­ли сари. Урус мезла ва литературала учи­тельницани, дурхIнази тамашала ми­салти гьаладирхьули, дарган мез дагьахъесра гIяхIцад
ДурхIядеш бегI­лара жагати, бегI­лара разити, селалра пик­­ри-шишимти агар­ти гIямру ла манзил са­би. Амма, цаца­дехI анцI­бу­кьуназиб биш­тIати дурхIнас жявли дур­хIя­деш­лизибад бул­­хъес чевкъули саби. ХIякьи­кьат­­лизиб илди
Ца-кIел бархIили му­рул адамтала бегI­лара дигуси ­бай­рам­ чесабиули саби. Мартла 8. ГIе, ил бахъалгъунти му­рул адамтас дебали дигахъу. Сен­­кIун ил бархIи вегIлис ри­гу­си, дурхъаси,
Дахъал дурести дирар, гьалабла ва гьаннала манзилти цугдуцалли. ИмцӀаливан, адамтала хIял-тӀабигӀят ва гӀядатуни халдирули бирар.
Гъунибла районна Гъунибла шилизиб Дагъистайзиб гьар дус дурабуркIуси «Дусла му­гIяллим» бикIуси конкурсла цаибил ярга бетерхур. Илизир бутIакьяндеш дариб дубуртала мер-мусаличирти вецIну ца­ра районнизибад бакIибти
Арбякьунси дус, ну­ша­ни балуливан, театрла Дус сабри. Иличил дархдасахъи, нушала ГI.Ба­­тирайла уличилси Дар­гала театрлира шимази ва районтази дахъал архIяби дура­деркIиб. Адамтас декIар-декIарти спектакльти ва
Мургьила някъ­бар­­­ти уст­нала мир­­­­­­­хъила ша­­ли­­­­­­­­­­ван белшунси Хъяр­букла ши­­­ Дагъистайзиб жявхIей­чи­бад­­­­­­­ли машгьурси саби хъа­ли-цIа­лизир ва шила хо­зяйс­т­­­­­­­­­­волизир хIяжатдиркути ваяхI дирниличибли. Хъяр­бу­­­­­­­­­­­кан­тани чумал журала ­яр­агъ­­ра­ дирутири.
Хайдакьла район­низиб «Муба­рак­бирнила мицIир­си от­крытка» бикIуси балбуц ду­ра­­беркIиб. Ил ЧебяхIси дергъ та­ман­биубла гIергъи 75 дус дик­нилис багъишлабарибси саби.
Ишди бурхIназиб Гьалмагъдешла Юртлизиб ДР-ла «Дузеная, узби» бикIуси пат­риотизмала ва дявила да­луйтала антология­ли­чил бучIанти тянишбариб. Жуз ХIун­тIена ГIярмия, Со­вет хIуку­матла милиция, па­ча­лихъла урехи хIе­бирахънила
Февральла 21-личиб Дагъиста пачалихъла университетла филологияла факультетлизиб лебилра халкьани-ургабси нешла мезла БархIилис хасбарибси, мажлис бетерхур. Филологияла факультетлизиб ил гӀяхӀси гӀядатла бетаурли саби, сенахӀенну ишдусцун
Дарган мез мяхI­кам­дирнилизи ди­ла биштIаси, дар­ган мезли гъайдикIути ши­ма­зибад гIяхIцад тяйдиси ши­ли ва школали кабирхьуси пай­ли­чи­ла бурес дигулра.

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top