ЗАМАНА - Дерхъаб хIушала хъуми!

Шимазир хIеб садаънила ва авлахъличирти хIянчи дехI­дихь­­нила лишан саблин, хъу­бяхI­румала байрумти дурадуркIули ди­рар.

Ишдусла мартла 14-личиб, мур­тал­раван, ХIямшимаб хъубяхIрумала бай­рам бетерхур. ХIебла лишанти чедаэс шан­ти бахъхIи хIертири ва, хIера, ванадеш ду­бур­ти-ургарти авлахъуначи тIинтIбиуб. ХIям­шима сунела къугъати гIядатуначил районнизибцун ахIен машгьурси. Дила шила шантани гьар-урла нушала хала бегI­та­ла гIядатуни хъумхIертули гьаннара ду­захъни дигеси анцIбукь саби. Адамтала гьав ахъбирахъути, разидеш бихути, жа­ми­гIят­ уржахъути шадлихъуни мурталра им­цIа­­­­дикIаб.
Балбуц устадешличил бузахъулри шила школала математикала мугIяллим, тямада Сулайбан-хIяжи МяхIяммадовли. Шила бекI ХIябибуллагь Кьутиевли, мугIяллим, журналист Муса МяхIяммадовли, районна больницала бекI тухтур МяхIяммадамин СягIидовли, гъарш бетаахъес хъарбикибси классла руководитель ХIябиб ГIябдуллаевли ва хIурматла адамтани лебил цалабикибти хIебла байрамличил мубаракбариб, дегIнуби дерхъили дакIахъес ванати гъай дуриб. Илкьяйдали бакIибти гIяхIлазира гъай бедиб. Лебтанилра мубаракла дугьби дуриб, маза-мас, хъуми, гIямру дерхъахъес балга-дугIя ва дезни дариб.
Шантани хIядурдарилри гьарушла хъабнира бизити хурегунира. Школала гьалабси майдайчир демжур делхъ-далай. Кумсият ГIяхIмадовала ва унра шимазибад бакIибти далайчибала жагати далуйти зайдухъахъун. Миллатла палтарличил мурул адамтала ва хьунул адамтала кьукьяли делхъ чедаахъиб. Школала бучIантанира жигарла бутIакьяндеш дариб.
Шагьуртазибад ва алавти шимазибад бакIибти гIяхIли ва шанти жагали кьабулбариб, бизити хурегуна, гьарушли бахун. ЖамигIятли эркинти кьумурти-алав разили замана беркIиб.
Сулайбан Качараевличи ва илала выпускла классличи цаибил гъарш каахъес «Дерхъаб» дарилри. Шадлихъ даимбарес жамигIят авлахъличи дурабухъун, дегIнуби дерхъили дакIахъес балга-дугIя дарили, хъубзарли цаибил гъарш каиб. Илис гIергъи биалли илала зилантани. АнкIи дегIун, балга-дугIя дариб.
ГIядат хIясибли хIурега-кьуцIри ва гьаруш шантасра дутIиб. ДехIдихьиб хIязани: гьарахъдешличи дуцIбухъун, гьая зузбариб, някъбала цIакь чебаахъиб. Байрамличи бакIибти дурашан гIяхIланира жигарла бутIакьяндеш дариб.
ХIямшимала администрацияли, балбуц дураберкIахъес кумекбарибтани спортла хIязаназиб чедибикибтас арцла шабагъатуни, савгъатуни дедиб. Разити аги-хIяйзиб байрам хъараахъур.
Дерхъаб хIушала дегIнуби, маза-мас ва гIямру, ахIерти хIямшиманти!

 

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top