ЗАМАНА - ХIулбазир нургъбачил...

Ишди бурхIназиб, «Му­баракла отк­рыт­­ка» бикIуси бал­буц­ла дазурбазиб Ма­жа­лисла ку­ль­турала Центрла, «Ве­те­ран­­тала Совет» районна ор­га­­низацияла хIянчизартачил ва «Сагаси наслу» проектла бу­­­тIа­­кьянчибачил «Кайтаги» центрла хIянчизарти ЧебяхIси Ва­тIа дергъла бутIакьянчила хьу­­нул, бузерила ветеран Эсбет ГIя­­­шур­бековачи гIяхI­ладли бя­кьун.

«ХIуни хIурматла гIямру дер­кIилри ва чеалкIуси нас­лулис гIибратли ретаурлири. ГIям­рулизир дахъал къияндешуни чедаири. Дявила къиянти дусмазир хIу мурул адамтачил рарх бамсриагарли рузули калади. ГIярмия берк-бержла масаначил гIеббуцес багьандан хIела малхIямти някъбани колхоз-совхозунала дахъал хIянчи дариб. Мурул дявила майдайчивад чедибдеш сар­хи­ли хъули чарулхъан или умут­бихьибсири. АкIубси шили­зир тухтурли рузули шанти де­кIар-декIарти излумазибад сагъбарири. Нушаб дявти агарти, разити дурхIядеш пешкешдар­ни­лис, хIела бамсриагар бузерилис, халкь-ургаб балбикибти дурхIни абикьнилис хIед халаси баркалла багьахъес дигулра. ХIед къаркъаван чIумаси ара­деш, хъулиб баракат дулгулра. Гъамтала дигили алавруцили, шадли гIямру деркIаби», — дугьаризур «Кайтаги» Центрла директор З.ХIясанова.
Эсбет Амирхановнани, хIул­базир нургъбачил, дергъла дусми гьандикахъиб. ИтхIели ил 19 дус риублири ва Даршавадси ЗубагIил Булатовлис бара хъаллариублири. КIел баз дикили-хIедикили мурул гIяр­миялизи живарибсири. «ЗубагIил, ХIун­тIена ГIярмияла къя­яназив, фашис­туназибад ахIер­си ВатIан азад­балтахъули ургъусири. Кав­каз азадбалтахъуси дявилизив 156 ибил лишанчибала дивизиялизив калунсири. 1943 ибил дусла ноябрьличиб душмайчи гIяскурти чедулхъуси замана ил декIли вяхъили Куйбышевла областьлизибси госпитальлизи каркьибсири. Илав 1944 ибил дусла март базличи бикайчи калунсири. Ну иличи дебали хIерли калунра. Мурталра ил бусягIят чарулхъусиван билзусири ва даим кагъуртачи хIерли рирусири. ИтхIели кагъурти нушачи камли дашутири. Гьачам бакIибси кагъарлизи делкIунти нуни гьаннара уркIиличир далулра. Илизиб чедибдеш сархили хъули чарулхъас или белкIири. 1944 ибил дусла мартличив ил чулахъвиъни кабизахъурли, апрельличив хъули вархьибсири. Ил «Дявила сархибдешуни багьандан», «Кавказ батахъни багьандан», «Асилси бузери багьандан» бикIути медальтачил ва ЧебяхIси ВатIа дергъла кIиибил даражала орденничил шабагъатлаварибсири», — гьанбикахъиб Э.ГIяшурбековани.
Э.ГIяшурбековала бамс­риагарси бузери хIукуматлира ахъли кьиматлабариб. Шила хозяйстволизиб кабихьибси пай багьандан ил «Социалистичес­кий абзаназир чедирикибси», «Коммунистла бузерила ударник» бикIути лишантачи лайикьрикибси сари. Илкьяйдали «ЧебяхIси Чедибдешлис – 60 дус», «ЧебяхIси Чедибдешлис – 65 дус», «ЧебяхIси Чедибдешлис – 70 дус» бикIути юбилейный медальтачил шабагъатларарибси сари. Дахъал дусмазир хIялалли ва къайгъичерли рузни багьандан Верховный Советла Президиумла хIукму хIясибли, Эсбет ГIяшурбековас «Бузерила ветеран» бикIуси медаль бедиб. Шантала ва районна руководствола ургаб илини халаси хIурмат сархили сари.

 

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top