ЗАМАНА - Кьиматчертазибадра кьиматчебси

МугIяллим. Сецад мягIна бухIнабуцилил ил девли. ­Гьарил ­адамлис ил декIарси рангличилсили бетарар. ­Къугъали ихтилатикIес балуси, халаси сабурличилси, мурхьти ­багьудлумачилси адам мугIяллим ветарар. МугIяллимла санигIят хIурматла ва дебали ­тамашаласи саби. Илини дурхIни ­халатала гIямрулизи абацIахъес кумекбиру, илди хIурматбирутили, ­дигичебтили, рухIлашал ­давлачебтили бяркъес хIяракат дакIубиру.

МугIяллимла санигIят инсаниятличил барх акIубси саби викIалра, хатIа бетхIерар. БегIлара цаибти санигIятуни дакIудухъунхIейчирад, касибти устадеш ва багьудлуми ­нас­лубачирад-наслубачи диахъули, ишбархIира пайдаладирули сари.
МугIяллимла дебали къиянси, халати жавабкардеш ­дихуси санигIят саби. Илини пасихIси, санигIятлис марси, бархьдеш ­дигахъуси виахъес тIалаббирули саби.
МугIяллимли дурхIнала хIурмат сархни дебали мягIничебси масъала саби. Ил секьяйда сархес вирара? МугIяллим вегIла ­баркьудиличи ва дурхIначи дигичевсили виэс гIягIнибиркур, ­илкьяйдали илис мурхьти багьудлумачилси, санигIят ункъли ­бяркъурси, даим гьалавяхI вашусили виэсра чебиркур. ДурхIни багьудлумачи бегIбарес илцад-декIарли гьамадси баркьуди ахIен. МугIяллимла кьиматчебдеш сай багьудлумачилси виънилизибцун ахIенну, сунени кабирхьуси дарс дурхIнази иргъахънилизиб саби.
МугIяллимла санигIят — мурадличи биути, цархIилти ­багьудлумачи бегIбарес бажардибиркути, илдази устадеш гIерасахъес бирути адамтани биркIуси санигIят саби. ДурхIни чихъти адаб-хIяяла къиликъуначилти бетаахъес багьандан, мугIяллимли гьар бархIи халаси къайгъи дакIубируси саби.
ХIурматчевси, пикриикIес балуси адам вяркъни ва ­багьудиличил вегIварни мугIяллимла бекIлибиубсигъуна ­мурад саби ва гьаннала жамигIят гьалабяхI башнилизиб ил ­цаибил шартIли бетарули саби. Россияла челябкьла, илала ­сархибдешуни багьудичебти адамтазибад, илди ахъанайтачи баэс гьуцIбикIнилизибад дигахъути сари.
Чесабиуси санигIятлашалси байрамличил бархбасахъи, ­лебилра мугIяллимти уркIи-уркIилабад мубаракбарес дигулра. ХIушаб къаркъаван чIумаси арадеш, кахIедурхути цIакьани, уркIила малхIямдеш, илкьяйдали белчIудиличи гъирачебти дурхIни, хIушала бузерилизир сархибдешуни дулгулра.

 

Прочитано 643 раз

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top