ЗАМАНА - Рабазан базла дурхъадеш

АхIерти дарганти! ХIе­ра, нуша сунечи дус хIерси, ЧевяхIси Аллагьли (с.т.) бархьибси дурхъа­си Ра­базан баз сабаъ­ни­личил муба­рак­­­ди­рул­рая!
Рабазан – дуббуцарла баз гьарил бусурмайс дурхъаси саби. Ил базлизиб сабри нушачи Дурхъаси Кьуръан хьурабарибси. Ил уркIби умудируси, гIяхIти баркьудлуми, балга-дугIя, садакьа имцIадируси баз саби. Гьала хили ил базличи хIядурли виэс чебиркур: вегIли дарибти хатIабала ва бунагьунала черкад пашманвиубли, тавбадарили, илдачи гIур чархIевхъес чIумаси кьасбарили. Илкьяйдали, ил баз сабаайчи нуша мицIирли калниличи ва ил дурхъаси базла баракат нушаб кьадарбирниличи халаси шукрура барили диэс чебиркур.
Дуббуцарла мягIна саби – рухIла умудеш. Гьарил адам сунела рухI умударес, умутицун пикруми диахъес ва гIяхI­дешуницун дирес гьуцIли вирес гIягI­ниси саби. СенкIун Рабазан базла бурхIни хасти сари, ил базлизир дарибтас ЧевяхIсини 70-йнали ва гьатIира имцIали лигIматуни лугути сари.
Дуббуцари – беркеси ва шин хIе­дуж­ницун ахIенну, нушаб Кьудратла ВегIли лугуси, буресагарли халаси шабагъат касес имканбикIнира саби. Иш баз ЧевяхIси Аллагьла (с.т.) уркIецIила, разидешла, чевверхнила, жагьаннабла цIализибад сунела лугъри акьубалтнила баз саби. Рабазан базлизиб саби Лайлатул Кьадрила дуги лебси, сунезирра балга-дугIя кьабулдируси ва адамтала кьисматуни дарсдируси.
Нушала дурхъаси Мя­хIям­мад Идбагла (с.гI.в.) хIядис хIясибли, Рабазан базла дурхъадеш багьандан, Гьалжанала къапу гьаргдирути сари, жагьаннабла биалли, кьяпI­­дирути сари. Бусурманти бархьси гьун­чибад чебхIебалкIахъес ва илдас дир­га­лахIедулхъахъес, шайтIунти рахажуначил дилгьути сари. ХIядислизиб бурули саби (мягIна): «Эгер халкьли Рабазан базла дурхъадешуначила ва гIяхIдешуначила иргъути биалри, илди ил даимлис бухъян­би­тIахъес хьулбикIи».
Лебилра адамтас ил базлизиб имкан лугуси саби гIяхI­сицун дакIубарахъес ва чеим­­цIабарахъес. Адаб-хIяя, ур­кIецIи-ряхI­му дакIудирули, адамтачи сабурличил, дигиличил, цала цали уркIи иргъутили дирахъес багьандан.
МяхIяммад Идбагли (с.гI.в.) бурибсири: «Рабазан базличив Аллагьла (с.т.) шабагъатуначи бирхаудиличил дубурцусилис, илала урла бунагьуни умудирар».
Гьарил бусурман адам ил базлизив гIяхI­лашал варсиубли, умувиубли, сагавиубли, рухI­лашал давлачеввиубли ва талихI­чевли вирар. Рирхулра, Ра­базан базлизирван гIяхIтили, са­хаваттили, мал­хIям­тили, ур­кIи гьаргтили мурталра калниличи.
Аллагьли (с.т.) ибсири (мягIна): «Гьарил Набчи Рабазан базличив дугьаизурси бусурма умуси уркIиличил барибси балга Нуни кьабулбирис».
Даширая, ахIерти бусур­манти, нушанира кьас­би­рехIе Кьуръан бучIули, гIяхI­де­шуницун, балга-дугIя, садакьа имцIа­ди­рули, тара­ви­хIуни дирули, дубдурцули ил дурхъаси баз беркIес. ЧевяхIси Кьудратла ВегIла уркIецIи-ряхIмуличи дирхули, нушаб ахърира гIибадат имцIабарахъес арадешра тиладидирехIе. Гьарилла хъалибарглизи талихI, баракат, арадеш ва цабалгундеш даимлис минадиаб.
ЧевяхIси Аллагьли (с.т.) дуббуцари кьабулдараб ва кIелра дунъялизиб талихIра баракатра кьадардараб! Амин!

 

 

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top