f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Арцантала суратуни

Апрельла 1 — халкьани-ургабси арцантала БархIи саби. Ил байрам дурабуркIуси бархIи ца ити декIарбарибси ахIен.

Арцурли гечли дашути арцанти, къиянси ва гIеркъаси гьуни ахъили, апрельличир чула мер-мусаличи чардирути сари.
БиштIати бучIантази тIинтIли багьудлуми касахъес, адамла гIямрулизиб ва тIабигIятлизиб арцантала халаси пайда лебни аргъахъес, илдачи диги адикьес, дахъал арцантала гIямруличил бучIанти тянишбарес ибси пикриличил мартла 30-йчиб Ахъушала бекIлибиубси библиотекализиб «Арцантала суратуни» бикIуси багьудлуми тIинтIдирнила сягIят дураберкIиб.
Библиотекарьтани дурути арцантачи мяхI­камли хIеруди бирнила, нуша-алавси дунъя ва тIабигIят дигахъес гIягIнили биъниличила хабуртачи дурхIни жагали лехIирхъулри.
«Арцанти – нушала дурхIядешла гьалмагъуни сари. Илдани разидеш тIинтIбирули дирар. Гьар дус илдани чула дуклумачир нушаб хIеб дихули сари. Арцанти – нушала марти кумекчиби, тIабигIятла ца бутIа сари. Илди агарти диаллири нушала тIабигIят ишцадра жагаси хIебири. Вари, хъуммартидая, дурхIни, арцантала пукьни заядирес ва илдачи рогаткализивад иртес сеналра асухIебирар. Арцанти мяхIкамдиреная! Илди нушала гьалмагъуни сари!» — рикIи Разият МяхIяммадова
Арцантачила ва мицIирагличила жузачилра тянишбариб биштIати. Чула яргализиб илдани викторинала суалтас жавабти чардалтулри, багьираби далулри.
«Ахъушала район» МО-ла администрацияла багьахънибала отдел

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru