ЗАМАНА - Материалы в газете

Материалы в газете

«Дагестанская правда» газетализи кабяхъибси ца белкIла у наб дебали гIяхIбизур — «ГIякь­луагар­деш­личи къаршиси биалри вакцина» бикIуси. Гьайгьай, лерилра далуси ва бекIлил хатIа­хIер­куси адам гьанналис
Нушала Идбаг (с.гI.в.) юлдашуначи хIе­рикунличи аркьул­ри. Гьунчив илини зилан­тачил хIязтавиркьуси сунела рурси ФатIимала урши ХIусен чеиб ва илра су­нечил варх арукес дигиаур. Ам­ма урши
Дубуртар Улкализи хIеб садаибмад декIар-декIарти ­арцантала далуйти зайдикIескадирар. ИмцIаливан чатIни дирар илгъуна гIяхIла хабарличил ­далуйта дучIути. ­Арцантала далуйтани чебсаргъахъу дубурла ­къугъаси тIабигIятра, илкьяйдали арцантала
Ишди бурхIназиб набчи Казимбек Рабазановла «Дигулра» бикIуси жуз баиб. Ил жуз нуни белчIунра. Газета бучIантас иличила дила пикри лукIулра.
Календарь — латинтала дев саби, суненира «чеб­лумала книжка» ибси мягIна иргъахъуси. Жяв­хIе­ли­ла Римлизиб чеблалиубтани процентуни календа­ба­ла бурхIназир чардирниличил бархбасунсири ил анцIбукь. ЖявхIелила римлянти баз-берхIила
1961 ибил дуслизиб Ере­ван­­на художественно-теат­раль­­ный институт­ли­­зиб Дар­­­­гала пачалихъла музыкала-драмала театр абхьиб­сири. ИлхIейчибадал бехI­­би­хьи­­­ли, Даргала театрли ГI.Ба­ти­райла у би­ху­си саби.Театрли сценаличир бегI гьалар тIаш­датурти пьесаби
Лебил Россияла СМИ-бала вакилти-ургаб бетурхуси «СМИротворец» бикIуси конкурсличир бу­тIа­кьяндеш дарес дигутала хIян­чурби кьабулдирес бехIбихьиб. Миллатуни-ургарти бархбасуначи къячдилкути масъулти хIя­сибли, бегIлара гIяхIсигъуна белкI чеббиркIуси саби.
ХIера, илгъуна уличил нушани балбуц дураберкIес пикрибарилра. Ил дурабуркIуси саби коронавирусла чейхъуси изайс къаршидеш дируси прививка барахъибтала ургаб.
ХIера, белчIудила сагаси дус че­сабаиб. ДурхI­ни, дуцIрумла каникул­та­чиб бамсриахъили, сагати цIакьа­на­чил белчIудилизи ахъиб.
Чидил мер-мусаличиб хIисаблизи касилил хIер­хIеили, узби ва рузби ца школализи бурцнила закон кьа­булбариб РФ-ла Президент В.Путинни. Гьалаб ца адрес хIясибли хIербирути узби ва рузби
Сагаси белчIудила дус бехIбихьес гьалар ДР-ла шайзибси МВД-ла Госавтоинспекцияли халкьла, хаслира биштIатала, гIямру дерцахъес мяхIкамдешла далдуцуни дурадуркIули сари.
ГIядатлибиубливан, нушала улкализиб гьар дус сентябрьла 1-личиб багьудлумала БархIи дурабуркIуси саби. Ил школабазиб ва вузаназиб бучIутала, илдала бегIтала ва мугIяллимтала байрамли бетаурли саби. Хаслира
Ленинград азадбатахъуртачила баянти дурчнила шайчибси «Медаль моей памяти» бикIуси балбуц бетурхули саби.
Дагъистан Республикала Правительствола Председатель ГIябдулпатяхI Амирхановли, дахъал чяхI-заб дарили гIергъи, диубти зарулти чедаэс багьандан, Гъунибла ва Лавашала районтала чумал шилизи архIяби дурадеркIиб.

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top