ЗАМАНА - Материалы в газете

Материалы в газете

Ахътицад дубуртазибГьава умуси бирар, Гьава умуси мерлабГъубзни хIялалти бирар.
МяхIячкъала­ли­зи­рад нушачи зянкъ­дяхъиб. Ил ХIу­сейнова Ба­сират Илья­совна сарри. «Ор­ле­нок» ва «Дагъиста учитель» га­зе­та­ба­ла бекI редактор, «Жа­гьил журналистунала ужагъ» би­кIу­си организацияла пред­се­да­тель.
Октябрьла 26-личир Че­бяхI­си ВатIа дергъла бутIакьянчи ГIяд­нан ТIагьировла лига-кья­­кья сай акIубси мерличи хIя­ри­ди­хьиб.
Адамла кьисмат тамашала секIал саби. ЦацабехIти бирхарули саби ил «чедибси цIакьли» (адамтани илдас декIар-декIарти уми дедлугули сари) акIубси манзил белкIунси саби или.
Дагъистан… Дунъяличиб хIечибра жагаси, уркIилис дигуси, гъамси ва ахIерси мер гIур хIебургар. Чи сеикIалра, сецад давлуми гьаладирхьалра, адамли сунела ВатIан убхIебедибти, илис хиянатдеш хIедарибти
Республикализиб авэсил дус Дагъиста культурала ва мезанала байрам ахъси даражаличиб бетурхули саби. ГIяхIси гIядатли бетаурли саби дикIехIелра, хатIахIедиркехIе ил байрамлис хасбарибси майдан Дагъиста пачалихъла
Нуни бахълизи ишгъуна суал хьарбиули вирус: «ХӀед адамтазир сегъунти къиликъуни хӀейгахъида?». Бахъли «къяна бурни» ва «вершадеш» или жаваб чарбалтули бирар.
Жагьдеш хъилизирси манзил
Дахадаевла рай­онна багьудила уч­реждениебас мето­­дикалашалси ва прак­ти­калашалси кумек гIеб­­би­ахънила мурадличил гьун­­ду­рала карта ибси бетуц гIям­рулизиб дурабуркIули, гьа­лавван ДГУ-ла педагогикала ка­федрала доцент, Дахадаевла район­низив ЦРО-ла
Даргала театрла гIяртисткани «БегIла гIяхIти гьалмагъуни» бикIуси гIяжаибти анцIбукьуначилси фильм кайснилизир бутIакьяндеш дариб.
Ахъ дубуртачир шимиМирхъила шалигъунти,Шимазиб пагьмучебтиАдамти саб машгьурти.
ХIебалас, цархIил, гьалаб бел­кIун­си макьалализиб гьан­бушибсирил нуни иш дила бу­сягIят­­ла белкI сунечибад бехIбихьес дигуси анцI­­букьличила.
Адамтас сагати хIян­чила мерани акIа­хъубли сари иб­ти хабурти иргъухIели, ну ра­зивирули вирус. СенкIун нушала дебали къиянси ман­зил адамтас хIербиэс гьа­мад­­ли ахIен, хаслира – ши­ма­ла
Ахъушала шилизиб «Сбер­банк» ПАО-ла Да­гъиста отде­ле­ние­ла чеим­цIа­си офис абхьиб.

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top