ЗАМАНА - Материалы в газете

Материалы в газете

«Разидешли дицIаб бурхIни, ляркьути,ИмцIабиаб адамти «Ма!» бикIути,Дебали камбиаб «Биха!» бикIути»
ХӀукуматли жагьилтала культура ахъбуцес ва, ­литератураличила, тарихличила имцӀали багьахъес ­багьандан, ­сагаси проект ­гьалабихьили саби. Ил проектлис «Пушкинна ­карта» бикIар.
Ишди бурхIназиб, гьар дуслизиб кьяйдали, литературала «ЦIуба къургъала бурхIни» фестиваль бетурхули саби.
Ишдусла майличиб СМИ-бани адамтала ихтиюрти далтахънила масъулти баяндируси «В фокусе – права человека» бикIуси лебил Россияла конкурсличила багьахъурсири.
Дагъистанна мер-мусаличиб «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности» бикIуси миллатла проектла дазурбазиб, гIулухъа дурхI­ни финансунала шайчирти багьудлумачи бегIбирнила Олим­пиада бехIбихьили саби.
Дагъистан Республикали­зирад­ти дабри дирути чумал фабрикали халкьани-ургаб­си «MosSHoes» бикIуси хасси выс­тав­ка­лизир бутIакьяндеш дирули сари. Москвализиб дурабуркIуси ил балбуцличи дунъяла декIар-декIарти мер-мусаличибад вакилти бакIилри. Чули
Бара гьалабван, «Дагъистан» РИА-лизиб берк-бержла ва палтар-кьяшла хIекьлизирти багьначила брифинг бетерхур. Балбуцличир ДР-ла шила хозяйствола ва берк-бержла масанала министрла заместитель Эмин ШайххIясановли, ДР-ла вачарла
Гьаннала замана адамтани мобильный телефонти зумали дузахъниличил бархбасахъи, вайнукьабани макрукьядешла баркьудлуми дурадуркIули сари. ИмцIаливан илдала кьялшубази биркули саби жявли бирхарути ва гьести гIямрула адамти.
Ца бархIи телефонничи зянкъ дакIиб. ЗянкъикIуси дила вахъ­­хIила юлдаш, шко­ла­ли­зив набчил варх ца класслизив учIу­ли калунси, гьанна бикIуливан «од­нок­лассник», Миглакьаси­ма­хьила ад­­министрациялизив узули дахъал хIянчи
(БехIбихьуд — 34 ибил номерлизиб) Тухтур зягIиптала уркI­бази дирхалачеб­дешличил ацIили, ил­ди сагъбиран сай. Дуги-хIери, къиян-жапа, аргъла шуртIрачи хIер­хIеили, гьар замана, адамла гIям­рулис сахъли къа­рауй­чи
«Дагестанская правда» газетализи кабяхъибси ца белкIла у наб дебали гIяхIбизур — «ГIякь­луагар­деш­личи къаршиси биалри вакцина» бикIуси. Гьайгьай, лерилра далуси ва бекIлил хатIа­хIер­куси адам гьанналис
Нушала Идбаг (с.гI.в.) юлдашуначи хIе­рикунличи аркьул­ри. Гьунчив илини зилан­тачил хIязтавиркьуси сунела рурси ФатIимала урши ХIусен чеиб ва илра су­нечил варх арукес дигиаур. Ам­ма урши
Дубуртар Улкализи хIеб садаибмад декIар-декIарти ­арцантала далуйти зайдикIескадирар. ИмцIаливан чатIни дирар илгъуна гIяхIла хабарличил ­далуйта дучIути. ­Арцантала далуйтани чебсаргъахъу дубурла ­къугъаси тIабигIятра, илкьяйдали арцантала
Ишди бурхIназиб набчи Казимбек Рабазановла «Дигулра» бикIуси жуз баиб. Ил жуз нуни белчIунра. Газета бучIантас иличила дила пикри лукIулра.

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top