f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Последние новости

ГIилмула ахъанайтачи гьуцIли

60 дус гьалаб Дагъиста гIил­мулизиб де­ба­ли мягI­ни­чеб­си анцIбукь бе­таур. СССР-ла гIилмула ака­демияла Президиумли гIил­мула Ака­демияла Дагъиста филиал иб­хь­ни тасдикьбариб. 
Пятница, 08 сентября 2017 Автор

Хъумуртули ахIенра

Терроризмалис къаршидеш дирнила шайчиб цабиънила БархIи – Россиялизир мягI­ни­чер­ти анцIбукьуназибад ца саби, сабира сентябрьла 3-личиб дурабуркIуси. Ил терроризмала кьурбунти ва терроризмалис къаршидеш дирухIели чула жан дедибти гIядлу-зегъа далтахъути органтала хIян­чизарти гьанбиркахъуси, илдала хIур­мат­бируси бархIи саби. Ил анцIбукьли тер­роризма бикIуси балагьлис къаршидеш дирнилизиб пачалихъ ва жамигIят цабиъни сипатбируси саби.
Пятница, 08 сентября 2017 Автор

Вайтира гIяхIтира чедаибси

«Пачнани дургъби дехIдирхьу, лебилра адамти биалли къиян-жапализи биркур»,- ибси бурала лебси саби. Арбякьунси даршдуслихълизиб Россия дургъбазиб бур­гъу­ли ва даршуси бузерилизиб бузули адамтани яшавбарес имканти агарли арбякьун алра хатIа бетхIерад. 1904-1905-ибил дус — Россияла ва Японияла дургъби.
Пятница, 08 сентября 2017 Автор

Даргала поэзияла бишунси чирагъ

БархIехъ редакция­лизир рузуси рур­сила зянкъ дакIиб. «Ду­деш, Мя­хIям­мад Ра­ба­данов декIли зягIи­пи­кили больницализи ару­кили сай. Тух­туртани инсульт саби или бурули саби», — буриб илини.
Пятница, 08 сентября 2017 Автор

Тамашадарира...

ВахъхIи хьуликIусири ну Ахвахла районна мер-муса, илдала рай­онна центр Карата чедаэс. ХIе­ра, дила хьуланас гьарбизур: гьалабван Ахвахла районнизиб бе­терхурси «Тархо» бикIуси этно­культурала фестивальличив ну­ра валикира.
Пятница, 25 августа 2017 Автор

Жагьилтала мажлис

Гьалабван Дагъистайзиб реги­он­ти-ургаб дураберкIибси эко­лого-туристический жа­гьил­­тала «ИцIари-2017» мажлис бетерхур. Авал бархIила бухIнаб ила бакIибтани тре­нин­гу­назир, устадешла дурсразир, дагьрила хIя­заназир бутIакьяндеш дариб ва Да­ха­даевла районна туризмала имкантачил тя­ниш­биуб.
Пятница, 25 августа 2017 Автор

Сагаси школа бузесиу

МяхIячкъала шагьарлизибси микрорайон Ак-Гёл Редук­тор­ный посёлок­лизибад Кас­пийсклизи аркьуси сагаси хан гьунила че­диб мерлабиубли саби. “Микрорайон” иб­си биштIал район ибси саби. Амма ил район биштIаси ахIен.
Пятница, 25 августа 2017 Автор

Даргантани хIурматбируси

АкIубси сай 1937 ибил дуслизив, Дагъистан Республикала Лакла районна Кумухла шилизив.
Пятница, 25 августа 2017 Автор

Пагьмурти чедаахъиб

Жагьилтала пагь­мур­тала «Асил­деш­ла майдан» кон­курсла бутIакьянчибани бегI­ла гIергъити устадеш чедаахъиб августла 13-личир. Ил­кьяй­дали гьаргси конкурсла ца­ибси бутIа таманбиуб. 
Пятница, 18 августа 2017 Автор

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru