f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Последние новости

Ил 14 дусцун сай виубси

Юлдаш  медальтачил вакIибДила кабинетлизи ГIяли Талипович ва­кIиб.
Пятница, 14 июля 2017 Автор

Дусмазир кавлути баркьудлуми

Гьаман наб ГъазимяхIяммад ЖабрагIилович Юсупов гьаниркур. ГIяхIил гьандиркур илала масхурти. Илини цацабехIти даргала, Дагъиста цархIилти вакил­тала писательтачил ва поэтуначил дарибти, детаурти мас­хурти… 
Пятница, 14 июля 2017 Автор

Челукьути суалти ахъдуциб

Талат бархIи, июльла 4-личив «Дагъистан» РИА-ла конференц-заллизиб «Гьаргси хIукумат» проектла дазурбазиб ДР-ла печатьла ва багьахънибала шайчивси министр Рашид Ака­вовлара Дагъиста жур­на­лис­туналара гьунибаъни бе­тер­хур.
Пятница, 07 июля 2017 Автор

Дила ГIяйнурбимахьи

ЖявхIелла замана Мулеб­кIи­ла гьанна лерти дахъал шими дуили ахIен. Лебилра халкь Шилизиб ва Миглакьасимахьилизиб хIер­­бирули буили саби.

МухIела ши— цархIилтас гIибрат

Июльла 13-личиб Му­хIела ши­ли­зиб халаси шадлихъ бе­тур­хар. Ил хасбарибси саби авал районна — Ахъушала, Къая­кентла, Гъунибла ва Да­хадаевла районтала вакил­тала гьуни­баъ­нилис. 
Пятница, 07 июля 2017 Автор

«КIалтIа бячун, шин ардякьун»

Дагъистайзиб Со­вет хIукумат ка­би­зур­ли гIергъи МикI­хIила шилизибадти устни ГIя­ли­султIан, МяхIяммад, Да­уд, ГIяхIмад хъулри лушули Ла­вашаб бузутири. ГIялисултIан чебетаибси хIянчи бируси, хIя­лал­ли узуси кьисла ва лацла уста вири. Ил масхуртала кур сай­ри. ХIякимтани цагьатIи юрт барайчи сецад хIейгалра ка­ленгу или тилабариб илизи. ГIур­ра ишав кавлули гIергъи ца се-биалра пикрибарес чебир­кур.
Пятница, 07 июля 2017 Автор

Мургук

Мургук акIубси са­би 9 мер-му­са­­ли­зибад: ЧIиркIала кьа­си, Ур­хахIана, Давдала му­за, Би­губ вацIа, НанушкIи, Ши­­ла гIила, ГIин­цIа­ла, Хъул­рела бяхI, КIалгIяликила ва Мур­гук. Мур­гук шила ахъси шур­ма­чиб саби. ГIу­­рилти ши­ми цахI­на­дикибхIели, Мур­гук ши­ла кIел­ра шайчибад бягI­укабиуб ду­­бур­­та­чибли.

Пашмандешла БархIи тах шагьарлизиб

Даг Россиялизир ЧебяхIси ВатIа дергъ бехIбихьибхIейчирад 76 дус дикнила далдуцуни дура­дер­кIиб. 
Четверг, 29 июня 2017 Автор

Гьунибаъни

21 ибил июнь­ничиб, Мя­хIяч­­къала­ли­зиб республикала СМИ-ба­ла бекI редакторти цахIнаб дуб­бу­цари батаэс учибикиб. 
Четверг, 29 июня 2017 Автор

Нуни И.Сталин­ни­зи документуни дедибтири

Душмантала ухIнав… — Чинав къаршиикира ну Чедибдешла бархIи? Югос­лавия­лизив дурхIначил кайилри. Радиолизибад разидешла хабар бакьира. Хъяб­руц­дашулри, дулхъулри, далай­ди­кIулри. Байхъала сягIят дикиб­­хIели, дила кьаркьала барсбиуб.
Четверг, 29 июня 2017 Автор

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru