ЗАМАНА - Материалы в газете

Материалы в газете

Дубурланти улкала хъархIерагардеш батахъес ва даршути гIямру диахъес багьандан, шанда баруван кабилзути саби. ХIяжатбикалли, илдани чула гIязизти жан буланра кьурбандиру. ИшбархIи ил анцIбукь марбирули
Ванзализир дахъал лерти сари ахъси кьи­матла давлуми. Ил­дазирадли адамтани бел­ги­дарибтира камли ахIен. БегIлара дурхъати­гъун­та­зи­рад­ли сари мургьи, ал­маз, якьут ва цархIилтира. Ван­заличиб хIер­бирути адам­тира декIар-декIарти
Дагъистаннизир диули ахIен спортла майдунти. Дусличи-дус гьар бархIи спортлизи ихъути адамти бахъбикIули саби, амма илдас лайикьти шуртIри агара. Адамти физическая культурализи ихъахъес багьандан, хъа
Нушачир 13-дехI мезличил га­зе­таби, журналти, жузи ду­ра­дул­хъули сари. Халкь гъайбикIути лу­гъатуни пикридаралли, илди дейгIес хIейэсли дахъал сари. Дагъистанна халкьла дав­лачебси культура, гьарил миллатла, гьа­рил
Гьарил адам сунени чеббикIибси са­ни­гIят мурхьли бяр­къес ва ил цархIилтазира гIе­­­басахъес къайгъилизив виэс хIяжатси саби. Хаслира мугIял­­лимти чула дагьри ва ус­тадеш ахъдуцес, чеалкIуси наслу
Дагъистан – дила ватIанцунра ахIен, дила бегIтала дунъя, сунезибра нуни хIерелира дугелира дубурлантала чебяхI­дешличила жагьилтас ва лайлала далуйти биш­тIатас цаладирхъуси, чузирра дила документуначилси очеркунала,
ИшбархIи дебали мягI­ничебсилизи хал­­бирули, жамигIят­ла вакилти гъа­за­­­лизиб саби лебил халкьанала куль­тура, рухI­лати давлумала, миллатла динна бе­туцуни гьаладяхI ардукес. Илди даршани дус­мадли нушала хала бегI­тани
Ну савли-жявли арилзусира, сагати хабуртачи лехIирхъус, илди дучIас, кофела бужас, гIяхIси гьавличир риэс кьасбирис.
Хабарагарли Тур­ция­­ла ва Сирияла хал­­кьличи бакIибси балагьли дунъяла адамти тамай уркI­бухъахъун. Бахъал алхунти адамти ва харабдиубти ша­гьурти чедиахъухIели хIей­ги­бил­зули, хIулби нургъба дир­цIули сари. Халати
Пачалихъли гIяярбашнила бяхIчибизлизиб бузахъуси ахтарди чIумабирахъу. Сагаси закон хIясибли, гьар мурталра хасти пунктаназиб бузути инспектортани, гьар бархIи белгити мер-муса алавдиру.
Улкала азаддеш батахъес бургъутачила ца минутлисалра хъумартес асухIебираргу. Дагъистанна халкьли биругIебли чула гIяхIгъубзни гIеббурцули саби. Россиялизиб бузескаиб «Нуша дарх сарра» бикIуси балбуц.
Республикала районтала ва шагьуртала бургази школализиб бучIути дурхIнас мерличибти фермертани дурайути берк-бержла продуктуни пайдаладирниличи пикри бяхIчиаахъес жибариб ДР-ла министртала кабинетла бекI ГIябдулмуслим ГIябдулмуслимовли.
Февральла 4-личибад Россиялизиб хъулрачи хIяжатдеш лебтас илди дедлугес ихтияр бирар, сарира гьаланачир дявила санигIят бузахъули калунтас хасдарибти.
Дубурланти чула гъабзадешличил ва уржибдешличил мурталра декIарбулхъути саби. Илдала къяяназиб даргала миллатра дусмадли гьарил бетуцлизиб гьалаб бируси саби. Илди-ургаб хIялалдешличибли, гьунарти сархниличибли ва сахаватдешличибли

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top