ЗАМАНА - Материалы в газете

Материалы в газете

Гьалабван ДР-ла «ДурхIнала пагьмурти гьаладяхI дикуси Альтаир Центрлизиб» крае­ве­де­­ниела олимпиада бетерхур. Ила нушала ре­с­публикала пагьмучебти дурхIни ва ил­ди къелгIеббикути руководительти цала­би­киб.
Дарганти-ургаб гIергъиси замана журналистикализир гIяхIти сархибдешуни дирахъути жагьилти лебни дигеси саби. Гьайгьай, гьамадси ахIен журналистла санигIят бузахъес. Мурталра къарауйчивси солдатван чекайзурли виэс хIяжатси сай
МикIхIила шилизир маш­гьур­си гIялим, профессор, филологияла гIилмуртала доктор, тилмаж, гIилмула дахъал хIян­чурбала автор, журналист Мя­хIяммадшапигI ГIялиханович ГIи­саевла хIурматлис шила спортла школализир волейболла шайчирти абзани
Гьалабван Сирия­ли­­зиб, мерс­­да­кьи, мусибатлизи би­кибти халкьлис дахъал улкнани ку­мек гIеббаахъибсири. Илди-ур­гар лерри гIяхIбаркьла фон­да­ни­ра.
Улкала гражданинти ВатIан батахъес мурталра хIядурли биэс чебиркур. Ил чеблара Конс­титуцияла тIалабра саби. Ил ба­гьан­дан уршби, гIяр­мия­лизи жи­ба­райчи, шко­лализиб лебай, дявила уста­деш касили, хIядурли
Бара гьалабван, Ахъушала районна администрациялизиб Украинализиб дурабуркIуси хасси балбуцличив алхунси МяхIяммадов МяхIяммад Юнусовичла гъамтази Гъаб­за­дешла орден бедлугнила балбуц бетерхур.
Генетика бикIуси гIилму дакIубухъес гьалабра халкьли ба­лусири, че­ал­кIути дурхIни чу­ла бегIтачи мешутили бетарни.
Бахъалгъунти дагъистанлан жагьилти уршби кьяйдали, вихърантира ВатIа хъархIерагардеш батахъес или гъазализи кабизур.
Тарихла бяхIяназиб мурталра гьанбиркахъули саби ЧебяхIси ВатIа дергълизиб Дагъистанна ба­гьадурти секьяйда гъабзадешличил бур­гъу­тирил. Илдала лугIилизибадли гIяхIцад губдаланти сабри. ЦархIилти бургъантачил къяйли илданира игитдешла ва
Хайдакьла районна ГъярацIан шилизивадси, взводла командирла заместитель Ибрагьим Мирзаев, Украинализиб дурабуркIуси дявила хасси балбуцлизир Россияла Федерацияла пачалихълати хIяжатуни ва ВатIа хъархIерагардеш далтахъули, гъабзадеш ва
Пикриухъалли, ва­наси хъули дигIян­­варес имкан­би­кIу­­къира, вегIла гъамси адам дя­вила анцIбукьуни кадиркуси мер-мусаличи урхьнира игит­ласи баркьуди кьалли.
Хайдакьла районна Рукьа шилизивадси халалгъуна сержант Арсен Маликов, суненира Украинализиб дурабуркIуси дявила хасси балбуцличибси Миллатла гвардияла инженертала-сапертала ротализиб къуллукъуни ихъуси, «За разминирование» ибси медальличил
Украинализиб бетурхуси хасси балбуцла бутIакьянчи Хайдакьла районна Мажалисла шилизивадси Абакар Дадашев Россияла гIярмияла чедибдешличи вирхули сай. Иличила буриб А.Дадашевли муниципалитетла пресс-службаличил бетерхурси ихтилатлизиб.
Нуша ванати хъулразир, сегъуналра урехи ва къияндеш чехIедиули, хIеркадирули лерай, нушала улкала бегIлара цIакьтигъунти ва урехиагартигъунти мурул адамти бусягIятла замана, дявилати къуллукъуни дурадуркIниличирли, нушала

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top