f ok v in t y        Версия для слабовидящих

Последние новости

Бялихъунала фестиваль

ХIера, ишдусра сентябрьла 16-личиб Ак-Гель парклизиб «Каспи урхьула бялихъ» би­кIу­си Дагъиста кIиэсил фестиваль бетер­хур. Илис сиптакар сабри Дагъиста эко­ло­гия­ла ва тIабигIятла сурсатунала шайчибси Ми­нистерство. Иш яргалисра спон­сор­танира фестиваль гIеббуцилри.
Пятница, 22 сентября 2017 Автор

Нушачиб гIяхI­лад­ли

ГIергъиси замана ду­рала улкназибад Да­­­гъистайзи ба­хъал ту­­ристуни башули саби. Ил­ди-ур­габ леб Хайдакьла район­ни­зи ар­хIяличи дура­бу­хъес ди­гу­ти­ра. 
Пятница, 08 сентября 2017 Автор

ГIилмула ахъанайтачи гьуцIли

60 дус гьалаб Дагъиста гIил­мулизиб де­ба­ли мягI­ни­чеб­си анцIбукь бе­таур. СССР-ла гIилмула ака­демияла Президиумли гIил­мула Ака­демияла Дагъиста филиал иб­хь­ни тасдикьбариб. 
Пятница, 08 сентября 2017 Автор

Хъумуртули ахIенра

Терроризмалис къаршидеш дирнила шайчиб цабиънила БархIи – Россиялизир мягI­ни­чер­ти анцIбукьуназибад ца саби, сабира сентябрьла 3-личиб дурабуркIуси. Ил терроризмала кьурбунти ва терроризмалис къаршидеш дирухIели чула жан дедибти гIядлу-зегъа далтахъути органтала хIян­чизарти гьанбиркахъуси, илдала хIур­мат­бируси бархIи саби. Ил анцIбукьли тер­роризма бикIуси балагьлис къаршидеш дирнилизиб пачалихъ ва жамигIят цабиъни сипатбируси саби.
Пятница, 08 сентября 2017 Автор

Вайтира гIяхIтира чедаибси

«Пачнани дургъби дехIдирхьу, лебилра адамти биалли къиян-жапализи биркур»,- ибси бурала лебси саби. Арбякьунси даршдуслихълизиб Россия дургъбазиб бур­гъу­ли ва даршуси бузерилизиб бузули адамтани яшавбарес имканти агарли арбякьун алра хатIа бетхIерад. 1904-1905-ибил дус — Россияла ва Японияла дургъби.
Пятница, 08 сентября 2017 Автор

Даргала поэзияла бишунси чирагъ

БархIехъ редакция­лизир рузуси рур­сила зянкъ дакIиб. «Ду­деш, Мя­хIям­мад Ра­ба­данов декIли зягIи­пи­кили больницализи ару­кили сай. Тух­туртани инсульт саби или бурули саби», — буриб илини.
Пятница, 08 сентября 2017 Автор

Тамашадарира...

ВахъхIи хьуликIусири ну Ахвахла районна мер-муса, илдала рай­онна центр Карата чедаэс. ХIе­ра, дила хьуланас гьарбизур: гьалабван Ахвахла районнизиб бе­терхурси «Тархо» бикIуси этно­культурала фестивальличив ну­ра валикира.
Пятница, 25 августа 2017 Автор

Жагьилтала мажлис

Гьалабван Дагъистайзиб реги­он­ти-ургаб дураберкIибси эко­лого-туристический жа­гьил­­тала «ИцIари-2017» мажлис бетерхур. Авал бархIила бухIнаб ила бакIибтани тре­нин­гу­назир, устадешла дурсразир, дагьрила хIя­заназир бутIакьяндеш дариб ва Да­ха­даевла районна туризмала имкантачил тя­ниш­биуб.
Пятница, 25 августа 2017 Автор

Сагаси школа бузесиу

МяхIячкъала шагьарлизибси микрорайон Ак-Гёл Редук­тор­ный посёлок­лизибад Кас­пийсклизи аркьуси сагаси хан гьунила че­диб мерлабиубли саби. “Микрорайон” иб­си биштIал район ибси саби. Амма ил район биштIаси ахIен.
Пятница, 25 августа 2017 Автор

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru